Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava ve změněném režimu. Více informací najdete zde.
Zákaznická centra, obchodní místa, centrální sklad vodárenského zboží a oddělení vyjadřování SmVaK Ostrava do odvolání přerušily osobní kontakt s veřejností. Více informací zde.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

26. 03. 2020
Společnost SmVaK Ostrava pro zajištění dodávky pitné vody odběratelům využívá 38 vodních...
23. 03. 2020
Mottem letošních oslav je Voda a změna klimatu. Ta zasahuje do všech oblastí lidské činnosti...
19. 03. 2020
Podle technické zprávy Světové zdravotnické organizace (Vodohospodářství, sanitace, hygiena a...