Pět kilometrů vodovodu za osm milionů na Budišovsku

Ukončení zásobování vojenského újezdu Libavá a Města Libavá pitnou vodou z SmVaK Ostrava si vyžádalo investici pro zefektivnění dodávek do části Budišova nad Budišovkou - Podlesí Ostrava 15. 9. 2017 – Poté, kdy převzala zásobování vojenského újezdu a Města Libavá pitnou vodou Armádní Servisní a byl ukončen odběr z vodovodního řadu společnosti SmVaK Ostrava, je nutné...

Vodojemy Ostravského oblastního vodovodu procházejí modernizací

Kromě obnovy vodovodních sítí zaměřuje SmVaK Ostrava svou investiční pozornost v systému dodávek pitné vody také na vodojemy Ostrava 4. 9. 2017 – Vodojemy jsou tradičně symbolem dodávek pitné vody stejně jako velmi často významnou dominantou kulturní krajiny. Společnost SmVaK Ostrava provozuje 370 vodojemů s celkovým objemem téměř 390 tisíc kubíků pitné vody, z toho ...

Na Karvinsku finišují tři projekty modernizace vodovodů

S koncem letních prázdnin bude v Havířově a Karviné zmodernizováno 1275 metrů vodovodních řadů za téměř 8 milionů korun   Ostrava 24. 8. 2017 – Další t ři projekty směřující do obnovy infrastruktury pro dodávky pitné vody budou dokončeny v posledním srpnovém týdnu v Havířově a Karviné . Již na začátku prázdnin bylo za více než šest a půl milionu...

Rekonstrukce vodovodních řadů na Frýdecko-Místecku v plném proudu

Vodovodní síť se modernizuje například v Oldřichovicích, Bystřici nebo Frýdku-Místku. Hotovo by mělo být na začátku podzimu Ostrava 22. 8. 2017 – Několik významných investičních projektů do vodovodních sítí odstartovala na začátku léta společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava na Frýdecko-Místecku . Poté, kdy byly letos dokončeny práce na modernizaci vodovodů...

Nabídka na odprodej kalolisu

Společnost SmVaK Ostrava nabízí k odprodeji technologické zařízení kalolisu z Úpravny vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Jedná se o technologické zařízení pro strojní odvodňování vodárenských kalů. Více informací se dozvíte zde .

Čistírna odpadních vod ve Vítkově bude fungovat ještě efektivněji

Investice do zásadní modernizace dosazovací nádrže za více než sedm milionů korun byla zahájena na začátku léta, hotovo bude v říjnu Ostrava 28. 7. 2017 – Na Opavsku společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava aktuálně modernizuje nebo rozšiřuje čistírny odpadních vod v Dolním Benešově nebo Háji ve Slezsku, významný projekt odstartoval ale také ve Vítkově . Za...

Čistírna v Háji ve Slezsku získá kapacitu pro připojení dalších lokalit

Díky projektu za více než 10 milionů korun bude na rozšířenou čistírnu možné v případě potřeby napojit například Mokré Lazce, Štítinu nebo Nové Sedlice Ostrava 17. 7. 2017 – Na konci června byla zahájena významná investiční akce, která spočívá ve vybudování nových stavebních objektů v areálu čistírny v Háji ve Slezsku a osazení těch stávajících rozšířenou...

Zemní práce v blízkosti vodovodních řadů se mohou prodražit

Při stavbě je potřeba respektovat základní podmínky a zjistit si, kudy prochází vodohospodářská infrastruktura.   Ostrava 12. 7. 2017 – SmVaK Ostrava každý rok řeší havarijní stavy způsobené překopnutím vodovodních řadů nebo přípojek uložených v zemi. Ve většině případů je zdrojem problémů fakt, že lidé situaci podcení a nenechají si přesně vytyčit průběh podzemního...

Vyšlo letní číslo čtvrtletníku Z první ruky

V červenci je to dvacet let od katastrofálních povodní, které zasáhly povodí Odry a Moravy v roce 1997. Proto se hlavní text čísla věnuje právě tomuto tématu. Ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek v editorialu popisuje, jak s povodněmi bojovali na úpravnách vody společnosti SmVaK Ostrava, aby byla zajištěna dodávka pitné vody pro obyvatele moravskoslezského...

V čistírně v Novém Jičíně odstartoval významný investiční projekt

Osmnáct milionů korun bude stát výstavba dešťové zdrže a rekonstrukce hrubého čištění. Hotovo bude do konce roku Ostrava 27. 6. 2017 – V polovině června byla zahájena významná investiční akce, díky níž bude čistírna odpadních vod v Novém Jičíně schopna i při intenzivních srážkách zachytit a akumulovat odpadní vody . Jejich následným vyčištěním bude eliminováno...

V Českém Těšíně startuje významná rekonstrukce kanalizace i vodovodu

Společnost SmVaK Ostrava koordinuje investici do kanalizační i vodovodní sítě s opravami na silnici II/468. Oba projekty vyjdou celkem na více než 11 milionů korun Ostrava 19. 6. 2017 – Zhruba 10 milionů korun investuje společnost SmVaK Ostrava do rekonstrukce kanalizačních stok a související infrastruktury v Karvinské ulici v Českém Těšíně . Stavba se týká 525...

Čistírna v Karviné bude ještě efektivněji odstraňovat dusík z vody

Na konci druhého červnového týdne bylo předáno pracoviště zhotoviteli a odstartoval významný modernizační projekt. Investice dosáhne pěti milionů korun a hotovo bude v září. Ostrava 15. 6. 2017 – Cílem projektu je využít část třetího koridoru aktivační nádrže, který v současnosti slouží jako rezerva a není vystrojen technologiemi, k další redukci objemu dusíku ve...

Čistírna ve Frýdku-Místku bude mít lépe provzdušněné srdce

Díky opravě za šest milionů korun získá čistírna 2406 aeračních elementů sloužících k provzdušňování a míchání aktivačních nádrží Ostrava 13. 6. 2017 – Horkému počasí musí čelit zaměstnanci čistírny odpadních vod ve Frýdku-Místku, kteří v současnosti připravují k opravě druhý koridor aktivačních nádrží . Práce na prvním z nich jsou již dokončeny, kompletní finalizace...

Společnost Ovod mění svůj název na Vodotech

Společnost, která pro SmVaK Ostrava provádí například odečty a revize vodoměrů, změnila svůj název Ostrava 29. 5. 2017 – Společnost Ovod zaměřující se především na odečty vodoměrů, jejich opravy, ověřování nebo prodej změnila svůj název na Vodotech. Největším zákazníkem společnosti jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, pro které kromě služeb v oblasti vodoměrů...

Místo z vodovodu napouštějte bazén pohodlně z cisterny SmVaK Ostrava!

Co je nutné dodržovat, aby byl zaručen odpovídající výsledek při napouštění domácího bazénu a neomezili jste sousedy při odběru pitné vody Ostrava, 24. 5. 2017 – Místo napouštění domácího bazénu z vodovodní sítě si můžou lidé nechat dovézt vodu autocisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava až domů. Proces bude výrazně rychlejší a nijak se nedotkne okolních...

Deratizace v plném proudu: Do kanalizace směřuje 42 tisíc návnad pro potkany

SmVaK Ostrava zabezpečí 1837 kilometrů provozované kanalizační sítě proti nekontrolovatelnému množení potkanů Ostrava 22. 5. 2017 – Více než 3,3 tuny návnad pro potkany poputuje do kanalizačních sítí a související infrastruktury v obcích a městech, kde je provozuje společnost SmVaK Ostrava. Stejně jako každý rok odstartovala na jaře plošná deratizace, jejímž cílem je udržet počet...

Padesát milionů korun do největší beskydské úpravny vody

SmVaK Ostrava zrekonstruují kalové hospodářství Úpravny vody Nová Ves (u Frýdlantu nad Ostravicí) Ostrava 18. 5. 2017 – Na konci dubna byl zahájen významný investiční projekt, jehož cílem je zefektivnit zpracování kalu vznikajícího při úpravě surové vody z údolní nádrže Šance na vodu pitnou. Na jedné straně dojde ke snížení provozních nákladů souvisejících se zpracováním kalu při...

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Z první ruky

Na internetových stránkách společnosti SmVaK Ostrava je v sekci Média ke stažení a přečtení nové vydání čtvrtletníku Z první ruky. Jarní číslo se dominantně věnuje dvěma tématům, a to jsou investice vodárenské společnosti do infrastruktury v uplynulých letech, ale i v tom současném, a oblast odpadní vody, která byla mottem letošního Světového dne vody. Generální ředitel...

Získejte nové informace o SmVaK Ostrava v atraktivní podobě!

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v letošním roce slaví 25 let své novodobé existence od vzniku akciové společnosti. V této souvislosti připravily sérii materiálů, v nichž si můžete v graficky atraktivní formě přečíst profil společnosti , získat informace o systému Ostravského oblastního vodovodu , úpravnách pitné vody , systému zásobování pitnou vodou a ...

Rekonstrukce největší úpravny vody v Podhradí byla dokončena

Úpravna vody Podhradí prošla po téměř šedesáti letech svého fungování první zásadní rekonstrukcí strojně-technologického zařízení Ostrava 21. 4. 2017 – Několik let příprav, plánování a projektování, dva roky stavebních prací. Největší úpravna pitné vody společnosti SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova má za sebou nejvýznamnější rekonstrukci za dobu svého provozu. Kromě výměny...