Omezení provozu Zákaznického centra SmVaK Ostrava v Karviné

Vážení zákazníci, Zákaznické centrum společnosti SmVaK Ostrava v Karviné bude z technických důvodů, protože budou probíhat stavební úpravy v budově, ve dnech 29. 5.-2. 6. 2017 uzavřeno. V případě potřeby můžete využít nejbližší obchodní místo v Havířově, které je otevřeno v pondělí a úterý (8:00-12:00, 13:00-16:00), případně obchodní místo...

Místo z vodovodu napouštějte bazén pohodlně z cisterny SmVaK Ostrava!

Co je nutné dodržovat, aby byl zaručen odpovídající výsledek při napouštění domácího bazénu a neomezili jste sousedy při odběru pitné vody Ostrava, 24. 5. 2017 – Místo napouštění domácího bazénu z vodovodní sítě si můžou lidé nechat dovézt vodu autocisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava až domů. Proces bude výrazně rychlejší a nijak se nedotkne okolních...

Deratizace v plném proudu: Do kanalizace směřuje 42 tisíc návnad pro potkany

SmVaK Ostrava zabezpečí 1837 kilometrů provozované kanalizační sítě proti nekontrolovatelnému množení potkanů Ostrava 22. 5. 2017 – Více než 3,3 tuny návnad pro potkany poputuje do kanalizačních sítí a související infrastruktury v obcích a městech, kde je provozuje společnost SmVaK Ostrava. Stejně jako každý rok odstartovala na jaře plošná deratizace, jejímž cílem je udržet počet...

Padesát milionů korun do největší beskydské úpravny vody

SmVaK Ostrava zrekonstruují kalové hospodářství Úpravny vody Nová Ves (u Frýdlantu nad Ostravicí) Ostrava 18. 5. 2017 – Na konci dubna byl zahájen významný investiční projekt, jehož cílem je zefektivnit zpracování kalu vznikajícího při úpravě surové vody z údolní nádrže Šance na vodu pitnou. Na jedné straně dojde ke snížení provozních nákladů souvisejících se zpracováním kalu při...

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Z první ruky

Na internetových stránkách společnosti SmVaK Ostrava je v sekci Média ke stažení a přečtení nové vydání čtvrtletníku Z první ruky. Jarní číslo se dominantně věnuje dvěma tématům, a to jsou investice vodárenské společnosti do infrastruktury v uplynulých letech, ale i v tom současném, a oblast odpadní vody, která byla mottem letošního Světového dne vody. Generální ředitel...

Získejte nové informace o SmVaK Ostrava v atraktivní podobě!

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v letošním roce slaví 25 let své novodobé existence od vzniku akciové společnosti. V této souvislosti připravily sérii materiálů, v nichž si můžete v graficky atraktivní formě přečíst profil společnosti , získat informace o systému Ostravského oblastního vodovodu , úpravnách pitné vody , systému zásobování pitnou vodou a ...

Rekonstrukce největší úpravny vody v Podhradí byla dokončena

Úpravna vody Podhradí prošla po téměř šedesáti letech svého fungování první zásadní rekonstrukcí strojně-technologického zařízení Ostrava 21. 4. 2017 – Několik let příprav, plánování a projektování, dva roky stavebních prací. Největší úpravna pitné vody společnosti SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova má za sebou nejvýznamnější rekonstrukci za dobu svého provozu. Kromě výměny...

Jak se upravuje voda z největší nádrže v Beskydech na pitnou vodu?

Zajímavou reportáž o úpravě surové vody z údolní nádrže Šance v Beskydech v Úpravně vody Nová Ves, která leží nad Frýdlantem nad Ostravicí a provozuje ji společnost SmVaK Ostrava, přinesla ostravská TV Polar v pořadu EKO magazín. Ten se zaměřuje na ochranu životního prostředí a ekologické aspekty života v regionu. Celou reportáž si můžete prohlédnout, ale i stáhnout zde ....

ČOV v Tiché na Novojičínsku projde zásadní rekonstrukcí

Díky investici za 3,4 milionu korun projdou obnovou stavební objekty i technologické zařízení provozu Ostrava 3. 4. 2017 – Čistírna odpadních vod v Tiché poblíž Frenštátu pod Radhoštěm projde od dubna do října letošního roku významnou modernizací . Čistírna má kapacitu pro čištění odpadních vod 1250 ekvivalentních obyvatel, byla postavena v roce 1995 a tomu také...

Čistírna odpadních vod v Dolním Benešově bude mít větší kapacitu

Díky investici za pět milionů korun bude možné na kanalizační systém v případě potřeby napojit další lokality Ostrava 29. 3. 2017 – V těchto dnech začíná rekonstrukce biologické části čistírny odpadních vod v Dolním Benešově na Opavsku . Hotovo by mělo být v srpnu. Kapacita používané části čistírny je v současnosti plně využita. Zkapacitnění tak...

Stovky lidí navštívily provozy společnosti SmVaK Ostrava

Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a čtyři čistírny odpadních vod otevřely při oslavách Světového dne vody své brány veřejnosti. Děti i rodiče se seznámili s procesem výroby pitné vody, vyhledáváním poruch na vodovodní síti a čištěním vody odpadní Ostrava 25. 3. 2017 – Více než čtyři stovky návštěvníků (především rodin s dětmi) využily ojedinělé možnosti,...

V Opavě zpracovávají efektivněji kal. Investice za 51 milionů

V areálu čistírny byla mimo jiné postavena nová vyhnívací nádrž o objemu 2000 m 3 . Zvolená technologie umožní efektivnější hygienizaci kalu a lepší možnosti jeho dalšího využití Ostrava 21. 3. 2017 – Díky významné investici, která probíhala od listopadu 2015, do února 2017, se zvýšila kapacita kalového hospodářství, které bylo kapacitně přetíženo. Čistírna je také díky...

Podmínky pro zřízení kanalizační i vodovodní přípojky ke stažení

Společnost SmVaK Ostrava zveřejnila na svých internetových stránkách dokument s názvem Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení vodovodní přípojek na vodovod a zahájení dodávek pitné vody z něj. Tento užitečný podkladový materiál si můžete stáhnout zde . Stejně tak jsou na internetových stránkách ke stažení Všeobecné podmínky pro zpracování...

Malé vodní elektrárny: odpovědnost k přírodě i ekonomické přínosy

4,4 GWh elektrické energie vyrobily v roce 2016 malé vodní elektrárny v úpravnách vody a vodojemech společnosti SmVaK Ostrava. To představuje 108 % celkové spotřeby těchto provozů Ostrava 10. 3. 2017 – Sedm malých vodních elektráren provozuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Tři se nacházejí v areálech úpraven pitné vody (Podhradí, Nová Ves a...

Nechte si prověřit vodu ve studni a čistírně za zvýhodněnou cenu!

U příležitosti Světového dne vody přichází společnost Aqualia infraestructuras inženýring s výhodnou nabídkou pro své zákazníky. Od 1. března do 30. dubna bude provádět rozbory vody ze studní a domovních čistíren odpadních vod ve své akreditované laboratoři s 20% slevou. Centrální laboratoř společnosti se nachází v Ostravě – Mariánských Horách na ulici Slavníkovců, kde je...

Světový den vody: Jak se vyrábí pitná voda? Jak se čistí voda odpadní?

U příležitosti Světového dne vody budou moci lidé navštívit Úpravnu vody Nová Ves (u Frýdlantu nad Ostravicí) a významné čistírny odpadních vod. Kapacita je omezená, rezervujte si místo včas! Ostrava 27. 2. 2017 – V sobotu 25. března zpřístupní společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Karviné a...

SmVaK Ostrava opět podpoří zaměstnance aktivní v neziskové sféře

V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kterým není lhostejná kvalita života lidí tam, kde žijí, rozdělí vodárenská společnost v letošním roce 200 000 korun   Ostrava 16. 2. 2017 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava si váží svých zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase a většinou bez nároku na odměnu věnují obecně prospěšných aktivitám....

Vodarenstvi.cz má novou podobu,obsah i provozovatele

Nejvýznamnější portál o vodárenské branži v České republice nově provozuje nezisková organizace EduLudus Ostrava 13. 2. 2017 – Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, která je vlastníkem domény www.vodarenstvi.cz , se dohodla na dlouhodobém rozvoji nezávislého zdroje informací o vodárenství s neziskovou organizací EduLudus, která se zaměřuje...

Téměř 170 milionů do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku

Investice do infrastruktury letos představují 125 milionů, 43 milionů směřuje do oprav technologií, zařízení a budov Ostrava 31. 1. 2017 – Více než 66 milionů bude letos investováno do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, téměř 59 milionů je na Opavsku v roce 2017 určeno na obnovu a rozvoj vodovodních sítí. Po dokončení největší strojně-technologické modernizace Úpravny...

Více než 90 milionů do vodovodů, kanalizací a čistíren na Novojičínsku

Vodovody se budou rekonstruovat například v Ženklavě, Bílovci, Odrách, Lubině, Kuníně nebo Klimkovicích  Ostrava 23. 1. 2017 – Do obnovy vodovodních řadů na Novojičínsku bude v roce 2017 investováno 27,5 milionu korun, dalších téměř 20 milionů bude směřovat do oprav vodojemů, sítí a budov v oblasti vodovodů. Do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod...