Čistírna v Háji ve Slezsku získá kapacitu pro připojení dalších lokalit

Díky projektu za více než 10 milionů korun bude na rozšířenou čistírnu možné v případě potřeby napojit například Mokré Lazce, Štítinu nebo Nové Sedlice Ostrava 17. 7. 2017 – Na konci června byla zahájena významná investiční akce, která spočívá ve vybudování nových stavebních objektů v areálu čistírny v Háji ve Slezsku a osazení těch stávajících rozšířenou...

Zemní práce v blízkosti vodovodních řadů se mohou prodražit

Při stavbě je potřeba respektovat základní podmínky a zjistit si, kudy prochází vodohospodářská infrastruktura.   Ostrava 12. 7. 2017 – SmVaK Ostrava každý rok řeší havarijní stavy způsobené překopnutím vodovodních řadů nebo přípojek uložených v zemi. Ve většině případů je zdrojem problémů fakt, že lidé situaci podcení a nenechají si přesně vytyčit průběh podzemního...

Vyšlo letní číslo čtvrtletníku Z první ruky

V červenci je to dvacet let od katastrofálních povodní, které zasáhly povodí Odry a Moravy v roce 1997. Proto se hlavní text čísla věnuje právě tomuto tématu. Ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek v editorialu popisuje, jak s povodněmi bojovali na úpravnách vody společnosti SmVaK Ostrava, aby byla zajištěna dodávka pitné vody pro obyvatele moravskoslezského...

V čistírně v Novém Jičíně odstartoval významný investiční projekt

Osmnáct milionů korun bude stát výstavba dešťové zdrže a rekonstrukce hrubého čištění. Hotovo bude do konce roku Ostrava 27. 6. 2017 – V polovině června byla zahájena významná investiční akce, díky níž bude čistírna odpadních vod v Novém Jičíně schopna i při intenzivních srážkách zachytit a akumulovat odpadní vody . Jejich následným vyčištěním bude eliminováno...

V Českém Těšíně startuje významná rekonstrukce kanalizace i vodovodu

Společnost SmVaK Ostrava koordinuje investici do kanalizační i vodovodní sítě s opravami na silnici II/468. Oba projekty vyjdou celkem na více než 11 milionů korun Ostrava 19. 6. 2017 – Zhruba 10 milionů korun investuje společnost SmVaK Ostrava do rekonstrukce kanalizačních stok a související infrastruktury v Karvinské ulici v Českém Těšíně . Stavba se týká 525...

Čistírna v Karviné bude ještě efektivněji odstraňovat dusík z vody

Na konci druhého červnového týdne bylo předáno pracoviště zhotoviteli a odstartoval významný modernizační projekt. Investice dosáhne pěti milionů korun a hotovo bude v září. Ostrava 15. 6. 2017 – Cílem projektu je využít část třetího koridoru aktivační nádrže, který v současnosti slouží jako rezerva a není vystrojen technologiemi, k další redukci objemu dusíku ve...

Čistírna ve Frýdku-Místku bude mít lépe provzdušněné srdce

Díky opravě za šest milionů korun získá čistírna 2406 aeračních elementů sloužících k provzdušňování a míchání aktivačních nádrží Ostrava 13. 6. 2017 – Horkému počasí musí čelit zaměstnanci čistírny odpadních vod ve Frýdku-Místku, kteří v současnosti připravují k opravě druhý koridor aktivačních nádrží . Práce na prvním z nich jsou již dokončeny, kompletní finalizace...

Společnost Ovod mění svůj název na Vodotech

Společnost, která pro SmVaK Ostrava provádí například odečty a revize vodoměrů, změnila svůj název Ostrava 29. 5. 2017 – Společnost Ovod zaměřující se především na odečty vodoměrů, jejich opravy, ověřování nebo prodej změnila svůj název na Vodotech. Největším zákazníkem společnosti jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, pro které kromě služeb v oblasti vodoměrů...

Místo z vodovodu napouštějte bazén pohodlně z cisterny SmVaK Ostrava!

Co je nutné dodržovat, aby byl zaručen odpovídající výsledek při napouštění domácího bazénu a neomezili jste sousedy při odběru pitné vody Ostrava, 24. 5. 2017 – Místo napouštění domácího bazénu z vodovodní sítě si můžou lidé nechat dovézt vodu autocisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava až domů. Proces bude výrazně rychlejší a nijak se nedotkne okolních...

Deratizace v plném proudu: Do kanalizace směřuje 42 tisíc návnad pro potkany

SmVaK Ostrava zabezpečí 1837 kilometrů provozované kanalizační sítě proti nekontrolovatelnému množení potkanů Ostrava 22. 5. 2017 – Více než 3,3 tuny návnad pro potkany poputuje do kanalizačních sítí a související infrastruktury v obcích a městech, kde je provozuje společnost SmVaK Ostrava. Stejně jako každý rok odstartovala na jaře plošná deratizace, jejímž cílem je udržet počet...

Padesát milionů korun do největší beskydské úpravny vody

SmVaK Ostrava zrekonstruují kalové hospodářství Úpravny vody Nová Ves (u Frýdlantu nad Ostravicí) Ostrava 18. 5. 2017 – Na konci dubna byl zahájen významný investiční projekt, jehož cílem je zefektivnit zpracování kalu vznikajícího při úpravě surové vody z údolní nádrže Šance na vodu pitnou. Na jedné straně dojde ke snížení provozních nákladů souvisejících se zpracováním kalu při...

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Z první ruky

Na internetových stránkách společnosti SmVaK Ostrava je v sekci Média ke stažení a přečtení nové vydání čtvrtletníku Z první ruky. Jarní číslo se dominantně věnuje dvěma tématům, a to jsou investice vodárenské společnosti do infrastruktury v uplynulých letech, ale i v tom současném, a oblast odpadní vody, která byla mottem letošního Světového dne vody. Generální ředitel...

Získejte nové informace o SmVaK Ostrava v atraktivní podobě!

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v letošním roce slaví 25 let své novodobé existence od vzniku akciové společnosti. V této souvislosti připravily sérii materiálů, v nichž si můžete v graficky atraktivní formě přečíst profil společnosti , získat informace o systému Ostravského oblastního vodovodu , úpravnách pitné vody , systému zásobování pitnou vodou a ...

Rekonstrukce největší úpravny vody v Podhradí byla dokončena

Úpravna vody Podhradí prošla po téměř šedesáti letech svého fungování první zásadní rekonstrukcí strojně-technologického zařízení Ostrava 21. 4. 2017 – Několik let příprav, plánování a projektování, dva roky stavebních prací. Největší úpravna pitné vody společnosti SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova má za sebou nejvýznamnější rekonstrukci za dobu svého provozu. Kromě výměny...

Jak se upravuje voda z největší nádrže v Beskydech na pitnou vodu?

Zajímavou reportáž o úpravě surové vody z údolní nádrže Šance v Beskydech v Úpravně vody Nová Ves, která leží nad Frýdlantem nad Ostravicí a provozuje ji společnost SmVaK Ostrava, přinesla ostravská TV Polar v pořadu EKO magazín. Ten se zaměřuje na ochranu životního prostředí a ekologické aspekty života v regionu. Celou reportáž si můžete prohlédnout, ale i stáhnout zde ....

ČOV v Tiché na Novojičínsku projde zásadní rekonstrukcí

Díky investici za 3,4 milionu korun projdou obnovou stavební objekty i technologické zařízení provozu Ostrava 3. 4. 2017 – Čistírna odpadních vod v Tiché poblíž Frenštátu pod Radhoštěm projde od dubna do října letošního roku významnou modernizací . Čistírna má kapacitu pro čištění odpadních vod 1250 ekvivalentních obyvatel, byla postavena v roce 1995 a tomu také...

Čistírna odpadních vod v Dolním Benešově bude mít větší kapacitu

Díky investici za pět milionů korun bude možné na kanalizační systém v případě potřeby napojit další lokality Ostrava 29. 3. 2017 – V těchto dnech začíná rekonstrukce biologické části čistírny odpadních vod v Dolním Benešově na Opavsku . Hotovo by mělo být v srpnu. Kapacita používané části čistírny je v současnosti plně využita. Zkapacitnění tak...

Stovky lidí navštívily provozy společnosti SmVaK Ostrava

Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a čtyři čistírny odpadních vod otevřely při oslavách Světového dne vody své brány veřejnosti. Děti i rodiče se seznámili s procesem výroby pitné vody, vyhledáváním poruch na vodovodní síti a čištěním vody odpadní Ostrava 25. 3. 2017 – Více než čtyři stovky návštěvníků (především rodin s dětmi) využily ojedinělé možnosti,...

V Opavě zpracovávají efektivněji kal. Investice za 51 milionů

V areálu čistírny byla mimo jiné postavena nová vyhnívací nádrž o objemu 2000 m 3 . Zvolená technologie umožní efektivnější hygienizaci kalu a lepší možnosti jeho dalšího využití Ostrava 21. 3. 2017 – Díky významné investici, která probíhala od listopadu 2015, do února 2017, se zvýšila kapacita kalového hospodářství, které bylo kapacitně přetíženo. Čistírna je také díky...

Podmínky pro zřízení kanalizační i vodovodní přípojky ke stažení

Společnost SmVaK Ostrava zveřejnila na svých internetových stránkách dokument s názvem Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení vodovodní přípojek na vodovod a zahájení dodávek pitné vody z něj. Tento užitečný podkladový materiál si můžete stáhnout zde . Stejně tak jsou na internetových stránkách ke stažení Všeobecné podmínky pro zpracování...