Rekonstrukce největší úpravny vody v Podhradí byla dokončena

Úpravna vody Podhradí prošla po téměř šedesáti letech svého fungování první zásadní rekonstrukcí strojně-technologického zařízení Ostrava 21. 4. 2017 – Několik let příprav, plánování a projektování, dva roky stavebních prací. Největší úpravna pitné vody společnosti SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova má za sebou nejvýznamnější rekonstrukci za dobu svého provozu. Kromě výměny...

Jak se upravuje voda z největší nádrže v Beskydech na pitnou vodu?

Zajímavou reportáž o úpravě surové vody z údolní nádrže Šance v Beskydech v Úpravně vody Nová Ves, která leží nad Frýdlantem nad Ostravicí a provozuje ji společnost SmVaK Ostrava, přinesla ostravská TV Polar v pořadu EKO magazín. Ten se zaměřuje na ochranu životního prostředí a ekologické aspekty života v regionu. Celou reportáž si můžete prohlédnout, ale i stáhnout zde ....

ČOV v Tiché na Novojičínsku projde zásadní rekonstrukcí

Díky investici za 3,4 milionu korun projdou obnovou stavební objekty i technologické zařízení provozu Ostrava 3. 4. 2017 – Čistírna odpadních vod v Tiché poblíž Frenštátu pod Radhoštěm projde od dubna do října letošního roku významnou modernizací . Čistírna má kapacitu pro čištění odpadních vod 1250 ekvivalentních obyvatel, byla postavena v roce 1995 a tomu také...

Čistírna odpadních vod v Dolním Benešově bude mít větší kapacitu

Díky investici za pět milionů korun bude možné na kanalizační systém v případě potřeby napojit další lokality Ostrava 29. 3. 2017 – V těchto dnech začíná rekonstrukce biologické části čistírny odpadních vod v Dolním Benešově na Opavsku . Hotovo by mělo být v srpnu. Kapacita používané části čistírny je v současnosti plně využita. Zkapacitnění tak...

Stovky lidí navštívily provozy společnosti SmVaK Ostrava

Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a čtyři čistírny odpadních vod otevřely při oslavách Světového dne vody své brány veřejnosti. Děti i rodiče se seznámili s procesem výroby pitné vody, vyhledáváním poruch na vodovodní síti a čištěním vody odpadní Ostrava 25. 3. 2017 – Více než čtyři stovky návštěvníků (především rodin s dětmi) využily ojedinělé možnosti,...

V Opavě zpracovávají efektivněji kal. Investice za 51 milionů

V areálu čistírny byla mimo jiné postavena nová vyhnívací nádrž o objemu 2000 m 3 . Zvolená technologie umožní efektivnější hygienizaci kalu a lepší možnosti jeho dalšího využití Ostrava 21. 3. 2017 – Díky významné investici, která probíhala od listopadu 2015, do února 2017, se zvýšila kapacita kalového hospodářství, které bylo kapacitně přetíženo. Čistírna je také díky...

Podmínky pro zřízení kanalizační i vodovodní přípojky ke stažení

Společnost SmVaK Ostrava zveřejnila na svých internetových stránkách dokument s názvem Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení vodovodní přípojek na vodovod a zahájení dodávek pitné vody z něj. Tento užitečný podkladový materiál si můžete stáhnout zde . Stejně tak jsou na internetových stránkách ke stažení Všeobecné podmínky pro zpracování...

Malé vodní elektrárny: odpovědnost k přírodě i ekonomické přínosy

4,4 GWh elektrické energie vyrobily v roce 2016 malé vodní elektrárny v úpravnách vody a vodojemech společnosti SmVaK Ostrava. To představuje 108 % celkové spotřeby těchto provozů Ostrava 10. 3. 2017 – Sedm malých vodních elektráren provozuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Tři se nacházejí v areálech úpraven pitné vody (Podhradí, Nová Ves a...

Nechte si prověřit vodu ve studni a čistírně za zvýhodněnou cenu!

U příležitosti Světového dne vody přichází společnost Aqualia infraestructuras inženýring s výhodnou nabídkou pro své zákazníky. Od 1. března do 30. dubna bude provádět rozbory vody ze studní a domovních čistíren odpadních vod ve své akreditované laboratoři s 20% slevou. Centrální laboratoř společnosti se nachází v Ostravě – Mariánských Horách na ulici Slavníkovců, kde je...

Světový den vody: Jak se vyrábí pitná voda? Jak se čistí voda odpadní?

U příležitosti Světového dne vody budou moci lidé navštívit Úpravnu vody Nová Ves (u Frýdlantu nad Ostravicí) a významné čistírny odpadních vod. Kapacita je omezená, rezervujte si místo včas! Ostrava 27. 2. 2017 – V sobotu 25. března zpřístupní společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Karviné a...

SmVaK Ostrava opět podpoří zaměstnance aktivní v neziskové sféře

V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kterým není lhostejná kvalita života lidí tam, kde žijí, rozdělí vodárenská společnost v letošním roce 200 000 korun   Ostrava 16. 2. 2017 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava si váží svých zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase a většinou bez nároku na odměnu věnují obecně prospěšných aktivitám....

Vodarenstvi.cz má novou podobu,obsah i provozovatele

Nejvýznamnější portál o vodárenské branži v České republice nově provozuje nezisková organizace EduLudus Ostrava 13. 2. 2017 – Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, která je vlastníkem domény www.vodarenstvi.cz , se dohodla na dlouhodobém rozvoji nezávislého zdroje informací o vodárenství s neziskovou organizací EduLudus, která se zaměřuje...

Téměř 170 milionů do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku

Investice do infrastruktury letos představují 125 milionů, 43 milionů směřuje do oprav technologií, zařízení a budov Ostrava 31. 1. 2017 – Více než 66 milionů bude letos investováno do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, téměř 59 milionů je na Opavsku v roce 2017 určeno na obnovu a rozvoj vodovodních sítí. Po dokončení největší strojně-technologické modernizace Úpravny...

Více než 90 milionů do vodovodů, kanalizací a čistíren na Novojičínsku

Vodovody se budou rekonstruovat například v Ženklavě, Bílovci, Odrách, Lubině, Kuníně nebo Klimkovicích  Ostrava 23. 1. 2017 – Do obnovy vodovodních řadů na Novojičínsku bude v roce 2017 investováno 27,5 milionu korun, dalších téměř 20 milionů bude směřovat do oprav vodojemů, sítí a budov v oblasti vodovodů. Do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod...

113 milionů korun do vodovodů, kanalizací a čistíren na Karvinsku

V roce 2017 investují SmVaK Ostrava do vodovodní sítě na Karvinsku 45 milionů korun, více než 50 milionů půjde do kanalizace a čistíren odpadních vod, zhruba 18 milionů do oprav Ostrava 17. 1. 2017 – Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investuje v roce 2017 do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury 526 milionů korun. Zhruba pětina z těchto...

165 milionů do vodárenské infrastruktury na Frýdecko-Místecku a Třinecku

Nové vodovody se budou budovat například v Brušperku, Frýdecku-Místku, Bystřici, Oldřichovicích nebo Hukvaldech   Ostrava 11. 1. 2017 – Téměř 45 milionů korun investuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v roce 2017 do vodovodní sítě na Frýdecko-Místecku a Třinecku, více než 30 milionů bude směřovat do projektů v oblasti kanalizací a...

Sdělení pro zákazníky žádající o vyjádření nebo digitální data

Vážení zákazníci, abychom zvýšili efektivitu vyřizování žádostí o stanoviska a digitální data, přistoupili jsme ke zrušení možnosti přímo kontaktovat jednotlivé techniky oddělení vyjadřování. Cílem je zkrátit lhůty pro vyřizování Vašich žádostí. Počínaje 4. lednem 2017 je možné se s dotazy týkajícími se oblasti vyjadřování či poskytování digitálních dat obrátit na naši...

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Z první ruky

V yšlo zimní číslo čtvrtletníku SmVaK Ostrava Z první ruky . Hlavním tématem vydání je cesta pitné vody z velkých vodojemů v páteřním systému Ostravského oblastního vodovodu přes vodovodní sítě v jednotlivých oblastech do domácností spotřebitelů. Vývoj systému a některé jeho technické parametry v rozhovoru poutavě vysvětluje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř. ...

Zákaznická linka SmVaK Ostrava bude přístupná delší dobu

Zákaznická linka  SmVaK Ostrava bude od 2. ledna 2017 přístupná nově až do 20:00. Vodárenská společnost chce tímto vstřícným krokem umožnit svým zákazníkům, by se na ni mohli obracet se svými dotazy, podněty a připomínkami i ve večerních hodinách.

Nepotřebné pomáhá potřebným: Zaměstnanci se zapojili do sbírky oblečení organizace Moment ČR

V předvánočním období se podařilo vybrat 370 kilogramů oblečení. Jeho prodej v dobročinných second handech pomůže například mobilnímu hospici Ondrášek nebo dennímu stacionáři Žebřík Ostrava - 20. 12. 2016 – Během pěti pracovních dnů od 12. do 16. prosince přinesli zaměstnanci společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava do jednotlivých provozů a středisek...