Compliance program FCC

 

Ve Skupině FCC byl v průběhu roku 2020 implementován a je dále rozvíjen korporátní compliance program. Ten spočívá v zavedení komplexního systému opatření a postupů týkajících se každé činnosti všech společností skupiny. Jeho hlavním cílem je nastavení vnitřních pravidel fungování jak v mateřské společnosti Skupiny FCC, tak v jejích dceřiných a přidružených společnostech, a definovat pravidla jednání vůči třetím osobám a zavést tzv. firemní kulturu ve všech aspektech fungování jednotlivých společností.

V souvislosti s implementací compliance programu Skupiny FCC byly představenstvem společnosti schváleny:

Etický kodex

Protikorupční politika

Politika darů

Politika pro vztahy s agenty

Politika v oblasti lidských práv

Politika vztahů s obchodními partnery v oblasti Compliance

Manuál prevence trestní odpovědnosti

Politika výběrových řízení

Předpisy upravující činnost Výboru pro Compliance

Proces vypořádání podnětů

Whistleblowing procesy

Uvedené dokumenty rozpracovávají a upřesňují znění Etického kodexu FCC v jednotlivých oblastech, na něž se zaměřují. Materiály jsou uveřejněny na intranetu společnosti a jsou vyvěšeny k nahlédnutí na přístupných místech pro všechny zaměstnance SmVaK Ostrava.

Zároveň byla pro podávání podnětů zřízena Etická linka na adrese etickalinka@aqualia.com