Zpět

Výroční zpráva 2023: nízké ztráty v síti, stabilní výroba, více než miliarda do infrastruktury, nový zákaznický systém

Ostrava 29. 4. 2024 – SmVaK Ostrava zveřejnily výroční zprávu za rok 2023, která komplexně popisuje činnost a fungování společnosti v daném období. Ta vyrobila 56 595 tisíc metrů krychlových pitné vody, což představuje meziroční pokles o 179 tisíc metrů krychlových. Pokles byl zaznamenán u odběrů domácností a ostatních odběratelů, u odběrů do systémů dalších vodárenských společností byl zaznamenán záznam (VAK Přerov, OVAK a další). Úspěchem je meziroční pokles objemu vody nefakturované z 5 747 tisíc metrů krychlových na 5 392 tisíc metrů krychlových. Ztráty v síti dosáhly 9,91 %.
Do vodárenské infrastruktury směřovala v součtu investic a oprav 1,14 miliardy korun. Společnost dosáhla zisku před zdaněním 576 milionů korun. Celkové výnosy činily 3,56 miliardy korun. SmVaK Ostrava zaměstnávaly více než 880 lidí a patří mezi významné zaměstnavatele regionu.

Přestože byl rok 2023 v mnoha ohledech velmi náročných, turbulentních a specifických, mohu konstatovat, že se nám podařilo dosáhnout cíle, ekonomické i personální oblasti splnit provozní,“ říká v úvodním slovu generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Odběry domácností stačí 9 klesly o více než 20 tisíc kubíků, což v důsledku vedlo k poklesu spotřeby osoby v domácnosti za den na 84 litrů, oproti 87 litrům v předchozím roce. Naopak o 1,23 milionu metrů krychlových vzrostly odběry dalším vodárenským společností, o 120 tisíc metrů krychlových méně odebraly ostatní odběratelé mimo domácnosti.

Společnost zajišťovala provoz 5 172 kilometrů vodovodní sítě včetně více než 143 tisíc vodovodních přípojek, 43 úpraven pitné vody, 345 vodojemů a 229 čerpacích stanic. Na vodovodní síť bylo napojeno více než 708 tisíc obyvatel, dalších více než 300 tisíc lidí pilo pitnou vodu vyrobenou v centrálních úpravnách SmVaK Ostrava prostřednictvím dodávek dalších vodárenských společností, osazeno bylo více než 145 tisíc měrů, vodovodní přípojky měly délku vodoměru 770 kilometrů.
Společnost provozovala kanalizační síť v 79 obcích a městech v celkové délce 1 977 kilometrů. Na kanalizaci bylo připojeno více než 476 tisíc obyvatel. Odkanalizováno bylo 26 112 tisíc m 3 odpadních vod. Čištění odpadních vod bylo zajištěno v 77 čistírnách. Jejich celková projektovaná kapacita činí 263 997 m 3 za den, což představuje hodnotu pro 962 466 ekvivalentních obyvatel. odkanalizované Množství vody od obyvatelstva a průmyslu se oproti roku 2022 mírně snížilo. Za hodnocené období bylo ve všech čistírnách odpadních vod vyčištěno celkem 48 968 tisíc m 3 odpadních vod.

Společnost v roce 2023 také pracovala na dalším rozvoji prozákaznického přístupu a zavádění nástrojů, které komunikaci zjednodušují, zefektivňují a ve velké míře přenášejí do online prostředí. V druhé polovině roku 2022 jsme pracovali na tom, abychom od počátku roku 2023 implementovali nový zákaznický systém, což se nám úspěšně podařilo. Odběré tak reflektují možnost využívat moderní online a aktuální požadavky uživatelů na komfort uživatelů s aktuální trendy společností, efektivní při komunikaci. Tento nástroj jsme v průběhu roku dále rozvíjeli, rozšiřovali jeho funkčnost, zvyšovali zákaznický komfort a propojovali ho s dalšími informačními systémy. V tom budeme pokračovat i nadále, aby mohli odběratelé dominantní část svých podnětů a požadavků vyřídit online prostřednictvím zákaznického zákaznického účtu nebo našich linek,“ vysvětluje generální ředitel Anatol Pšenička.

 

Výroční zpráva zachycuje také aspekty udržitelnosti a společenské odpovědnosti při každodenní činnosti společnosti. Ať se již jedná o vzdělávací programy pro školy, problematiku rozšiřování biodiverzity ve vodárenských lokalitách, spolupráci s česko-těšínským spolkem TRIANON, která má sociálně-ekonomicko-ekologické aspekty, nebo grantový program pro motivované zaměstnance působící v neziskové sféře Plaveme v tom spolu! SmVaK Ostrava nadále zůstávají partnery řady významných kulturních, sportovních nebo společenských akcí v regionu.
„Dovolte mi, prosím, abych poděkoval za spolupráci v roce 2023 všem svým kolegům, bez širšího nasazení, zkušeností a kompetencí bychom nemohli úspěšně realizovat naši činnost. Jsou nejcennějším aktivním, kterým naše společnost disponuje. Poděkování směřuje také k zástupcům municipalit v lokalitách, kde působíme, představitelům státní a veřejné správy, dodavatelům a obchodním partnerům, stejně jako odběratelům. Vážím si jejich konstruktivní spolupráce a najít společná řešení v situacích, které to vyžadují,“ uvádí Anatol Pšenička.

 

Kompletní znění výročních zpráv najdete zde .

 


 

 

Kontakt:

Předsedou se stal Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava as

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz