Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde

Informace o Dodatku ke smlouvě, který Vám byl doručen, naleznete zde

Změna v zasílání e-faktury pro klienty České spořitelny. Informace o dalším postupu najdete zde.

Pro rezervaci termínu schůzky na zákaznickém centru využijte rezervační systém zde

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Jarní vydání magazínu Z první ruky

Bylo publikováno jarní vydání magazínu Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Z první ruky. Časopis reflektuje oslavy Světového dne vody nesoucí se letos na vlně motta Voda pro mír. Ty letos vzbudily velký zájem veřejnosti, ale také například škol a spolků. Proto pro ně SmVaK Ostrava připravily řadu exkurzí do vodárenských objektů, úpravnami počínaje, vodojemy a čistírnami odpadních vod konče.

Několik článků se věnuje edukativním tématům, ať již jde o odpovědnost za vodu, kterou pijí lidé ze studní, nebo pití kohoutkové vody, které je oproti nákupu vody balené ekologičtější a ekonomičtější. Uhlíková stopa po vypití litru kohoutkové vody z produkce SmVaK Ostrava je téměř 2 000x nižší než v případě, kdy si člověk koupí v obchodě vodu balenou. Cena je nižší zhruba 100x.

Reflektujeme také provozní témata, jako je například jarní deratizace, která od dubna odstartovala v kanalizační sítí dlouhé 1 977 kilometrů a téměř 80 čistírnách odpadních vod a dalších zařízení souvisejících s odváděním a čištěním vody odpadní.
Pozornost věnuje magazín také rychlosti, s níž se daří odstraňovat poruchy ve vodovodní síti. Průměrná hodnota v SmVaK Ostrava činí zhruba čtyři a tři čtvrtě hodiny. Tohoto skvělého výsledku bylo dosaženo díky investicím do vodárenské infrastruktury, ale také implementací online nástroje Monitor úniků, díky němuž jsou poruchy rychle identifikovány a v důsledku toho efektivněji odstraňovány. Výsledkem jsou ztráty ve vodovodní síti pod úrovní 10 % (9,91 %) a meziroční pokles objemu vody nefakturované o 355 tisíc metrů krychlových v roce 2023 na hodnotu 5,39 milionu metrů krychlových
Jeden z textů se zabývá čištěním akumulační komory v komplexu vodojemů v Bludovicích u Havířova. Jedná se s 32 tisíci kubíky pitné vody ve čtyřech vodojemech o druhou největší stavbu tohoto typu v moravskoslezském regionu (vodojemy v Krmelíně u Ostravy mají kapacitu dokonce 40 tisíc metrů krychlových pitné vody).

Přicházíme také s novou rubrikou, v níž budeme pokračovat i v dalších vydáních. Představujeme v ní významné dodavatele zařízení, technologií a služeb pro SmVaK Ostrava. Tentokrát se věnujeme české rodinné firmě HECKL a inženýrské společnosti Sweco, která má sice český původ jako společnost Hydroprojekt, aktuálně je ale součástí celosvětové sítě nadnárodní společnosti.

Jako obvykle se časopis věnuje aktivitám SmVaK Ostrava v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v regionu, kde společnost působí.

Jako tradičně magazín informuje o investičních projektech, které jsou v souvislosti se startem nové stavební sezóny zahajovány, nebo byly naopak úspěšně dokončeny. Dokončena byla komplexní modernizace odkyselovací stanice, díky níž budou mít lidé v Jakubčovicích a Heřmánkách v Oderských vrších kvalitnější pitnou vodu. Do ostrého provozu najela také nová úpravna vody v Odrách, která byla vybudována za více než 30 milionů korun.
Stavebně dokončena je také modernizace a zkapacitnění čistírny odpadních vod v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku v Podbeskydí mezi masivy Ondřejníku a Kazničova (Hukvaldské obory).

Společnost pokračuje také v realizaci své energetické koncepce, jejímž cílem je snížit spotřebu energií do roku 2030 o 30 %. Magazín reflektuje výměnu dmychadel, jako nejnáročnějších zařízení na spotřebu energie ve fungování vodárenské společnosti. Nová dmychadla instalovaná v čistírně odpadních vod v Opavě, Třinci nebo Havířově dokáží snížit spotřebu celého provozu až o pětinu. S ohledem na situaci na trhu s energiemi se zlepšuje také ekonomická návratnost těchto investic na jeden až dva roky.

Vydání najdete zde.