Zákaznická centra, obchodní místa, oddělení vyjadřování a pokladna jsou do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Neprobíhá ani prodej materiálu fyzickým osobám ve skladu ve Frýdku-Místku. Více informací o možnosti vyřídit požadavky bez nutnosti fyzické návštěvy najdete zde.

Odečty vodoměrů probíhají ve změněném režimu. Více informací najdete zde.

Rychlejší vyřízení požadavku na zákaznické lince v odpoledních a večerních hodinách. Více informací zde

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Jablunkov má za sedm milionů zmodernizovanou čistírnu

Ostrava, 3. 10. 2019 – Provoz v Jablunkově byl modernizován, ale také rozšířen o pětinu kapacity, protože narazil na své limity. Investice sedm milionů korun umožní napojení dalších lokalit.

Kapacita jablunkovské čistírny odpadních vod, která pochází z roku 2002, již byla naplněna, což nám v některých momentech způsobovalo provozní problémy. Vzhledem k tomu, že se na ni mají postupně napojovat další odkanalizované lokality, bylo nutné čistírnu rozšířit a technologicky posílit. Modernizace se týkala především biologického stupně čistění, konkrétně provzdušňování aktivační nádrže, a kalového hospodářství, kdy byla zvýšena kapacita strojního odvodňování kalů. Stavebně byla akce dokončena na začátku podzimu,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Během stavby byla upravena dmychadlová soustrojí na požadované výkonové parametry prostřednictvím instalace nových elektromotorů včetně úprav vzduchotechniky a elektroinstalace, rekonstruováno bylo tlakové vzduchové potrubí, do aktivačních nádrží byly doplněny provzdušňovací elementy, byla instalována nová jednotka odvodňování kalu včetně veškerého příslušenství.
 

Čistírna odpadních vod v Jablunkově měla před rekonstrukcí kapacitu 8 000 ekvivalentních obyvatel a byla vyprojektována na vyčištění maximálně 912 500 kubíků odpadních vod ročně. Po modernizaci se její kapacita zvýšila na 1 045 944 kubíků odpadních vod ročně, což představuje ekvivalent pro 9 950 obyvatel.


Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz