Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

15. 05. 2019
Významné investiční stavby proběhnou v letošním roce v areálech čistíren odpadních...
30. 04. 2019
Bylo publikováno jarní vydání čtvrtletníku SmVaK Ostrava Z první ruky. Připravili jsme...
24. 04. 2019
170 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou vodárenské...