Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

16. 08. 2017
Společnost SmVaK Ostrava nabízí k odprodeji technologické zařízení kalolisu z Úpravny vody...
28. 07. 2017
Investice do zásadní modernizace dosazovací nádrže za více než sedm milionů korun byla...
17. 07. 2017
Díky projektu za více než 10 milionů korun bude na rozšířenou čistírnu možné v případě...