Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

21. 03. 2017
V areálu čistírny byla mimo jiné postavena nová vyhnívací nádrž o objemu 2000 m 3 ....
13. 03. 2017
Společnost SmVaK Ostrava zveřejnila na svých internetových stránkách dokument s názvem...
10. 03. 2017
4,4 GWh elektrické energie vyrobily v roce 2016 malé vodní elektrárny v úpravnách...