Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

19. 02. 2019
U příležitosti Světového dne vody mají lidé možnost navštívit Úpravnu vody Podhradí na...
18. 02. 2019
V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kteří usilují o zvýšení kvality života...
11. 02. 2019
4,54 GWh elektřiny vyrobilo v roce 2018 sedm malých vodních elektráren v areálech...