Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

23. 01. 2018
Výraznou pozornost tentokrát časopis věnuje v seriálu Cesta vody oblasti kanalizací a...
21. 01. 2018
Letošní investice na Karvinsku se týkají projektů za celkem čtvrt miliardy korun. Některé...
08. 01. 2018
SmVaK Ostrava letos investuje do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury 530 milionů...