Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

21. 04. 2017
Úpravna vody Podhradí prošla po téměř šedesáti letech svého fungování první zásadní...
05. 04. 2017
Zajímavou reportáž o úpravě surové vody z údolní nádrže Šance v Beskydech...
03. 04. 2017
Díky investici za 3,4 milionu korun projdou obnovou stavební objekty i technologické zařízení...