Zákaznická centra

Pro návštěvu zákaznického centra SmVaK Ostrava je nezbytné si zarezervovat termín návštěvy zde. Bez předchozí rezervace nebude návštěva umožněna.

Jak mohou lidé komunikovat se společností SmVaK Ostrava a vyřizovat své požadavky bez nutnosti osobního kontaktu:

 • Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 17:00.
 • E-mailová schránka smvak@smvak.cz.
 • Služby vodárenské společnosti lze dále objednávat přes aplikaci nabidkasluzeb.smvak.cz.
 • Důležité formuláře a dokumenty jsou pro zákazníky připraveny ke stažení na internetových stránkách www.smvak.cz, sekce Zákazníci, podsložka Dokumenty ke stažení.
 • Oddělení vyjadřování  - Lidé mohou nahlásit požadavek prostřednictvím internetových stránek vyjadrovani.smvak.cz, nebo přes bezplatnou zákaznickou linku 800 292 400. Rovněž žádosti o vyjádření k existenci sítí, k možnostem napojení na vodovodní nebo kanalizační řad nebo odsouhlasení projektové dokumentace mohou lidé podat elektronicky přes internetové stránky www.smvak.cz bez fyzického kontaktu a návštěvy zákaznického centra.

Obchodní činnosti je zajišťována pěti zákaznickými centry (v Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě) a obchodním místem ve Velkých Losinách. 

 

Co mohu vyřídit v zákaznickém centru?

 • uzavírání smluv a dodatků ke smlouvám
 • změny v agendě vodného a stočného
 • záležitosti fakturace, žádost o sepsání splátkového kalendáře
 • úhrada faktur za vodné, stočné a ostatní platby
 • reklamace ze všech oblastí činnosti společnosti
 • předložení žádosti o zřízení vodovodní, kanalizační přípojky
 • podání žádosti o stanovisko ke stavbám na všech stupních řízení
 • objednávky zhotovení nebo oprav vodovodních a kanalizačních přípojek
 • objednávky speciálních služeb (vývoz žump a septiků, dovoz vody v cisterně apod.)
 • informace o kvalitě vody

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že 1. 2. 2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, na základě které je spotřebiteli umožněno řešit s dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služeb své reklamační spory rovněž mimosoudní cestou. Spotřebitel (rozumí se jím fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), který není spokojen s vyřešením reklamace, s níž se obrátil na podnikatele, se může obrátit na Českou obchodní inspekci a požádat ji o vyřešení sporu mimosoudní cestou. Takový návrh může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího. Více informací k této problematice naleznete na internetových stránkách www.coi.cz