Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde.

Nový zákaznický systém. Informace najdete zde.

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

article icon
21. 03. 2023
Ostrava, 21. 3. 2023 - Světový den vody, který si připomínáme každoročně 22. března, je letos zaměřen na urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce. Voda v surové podobě patří nám všem a je potřeba toto přírodní bohatství společně chránit.
article icon
08. 03. 2023
Vyšlo zimní vydání čtvrtletníku vodárenské společnosti SmVaK Ostrava Z první ruky. Najdete ho ke stažení zde. Vydání hodnotí výsledky dosažené v roce 2022, který byl poznamenán vysokou inflací, nestabilitou v dodavatelských vztazích a logistických řetězcích
article icon
01. 03. 2023
Ostrava 1. 3. 2023 – Kombinací investic, včasného odstraňování zjištěných úniků a využití online aplikace Monitoring úniků dosáhly ztráty v oblastech zásobovaných SmVaK Ostrava v roce 2021 pouze 10,57 %.