Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde.

Nový zákaznický systém. Informace najdete zde.

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

article icon
05. 01. 2023
Ostrava, 5. 1. 2023 – V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kteří usilují o zvýšení kvality života ve svém regionu aktivitou v neziskovém sektoru, rozdělí vodárenská společnost 300 000 korun
article icon
03. 01. 2023
Ostrava, Podhradí, 3. 1. 2023 - Díky investiční akci nejvýznamnější vodárenské společnosti v Moravskoslezském kraji v Úpravně vody Podhradí, která byla dokončena na podzim a během níž došlo k výměně původního přítokového ocelového potrubí
article icon
20. 12. 2022
Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás informovat o tom, že od 1. ledna 2023 přechází společnost SmVaK Ostrava na nový zákaznický systém. Cílem je zvýšit zákaznický komfort při kontaktu s naší společností