Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde

Informace o Dodatku ke smlouvě, který Vám byl doručen, naleznete zde

Změna v zasílání e-faktury pro klienty České spořitelny. Informace o dalším postupu najdete zde.

Pro rezervaci termínu schůzky na zákaznickém centru využijte rezervační systém zde

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

20. a 21. listopadu 2019: Sdílené vývozy žump a septiků. Opavsko!

Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nezbytné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává přísná legislativa. Veřejné instituce navíc deklarují zvýšenou přísnost při kontrole jejího dodržování.

SmVaK Ostrava připravily flexibilní systém, jak efektivně, pohodlně a za odpovídající cenu pomoci lidem v lokalitách v Moravskoslezském kraji, jejichž nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Další z řady tras, na které rozdělily SmVaK Ostrava region, v němž působí, je Opavsko (Otice, Slavkov, Stěbořice, Dolní Životice, Jezdkovice, Litultovice, Hlavnice, Lhotka u Litultovic, Jakartovice, Opava - okrajové části města, Brumovice, Holasovice, Velké Heraltice, Neplachovice). Více o jednotlivých lokalitách a orientačních cenách najdete zde a zde.

Nový systém dává svozům přehlednější formu, jasnou strukturu a možnost lepšího plánování. V případě sdílených vývozů je pro lidi také levnější, protože ušetří náklady na dopravu, kdy se cesta kanalizačního vozu rozpočítá mezi více lidí na jednou v případě, že je to technicky možné.