Zpět

Zásadní modernizace čistírny v Kozlovicích

Ostrava, Kozlovice - 20. 10. 2022 – Čistírna odpadních vod v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku prochází zásadní rekonstrukcí, která odstartovala v polovině října. Důvodem modernizace je nedostatečná kapacita biologické části a technicky nevyhovující stav stavební i technologické části provozu, který byl vybudován na počátku 80. let minulého století a částečnou rekonstrukcí prošel v roce 2014.

Čistírna odpadních vod na levém břehu Ondřejnice na severní straně Kozlovic je projektována na kapacitu 2 500 ekvivalentních obyvatel. Důvodem pro zásadní modernizaci je především nedostatečná kapacita biologického stupně čištění*, kdy provoz disponuje pouze jednou aktivační nádrží**. To představuje problém při jakékoliv opravě či poruše, kterou je nezbytné odstranit.

Během modernizace bude aktivační nádrž rozdělena na dvě samostatné provozní části, budou doplněny aerační elementy*** a stávající zdroje vzduchu nahrazeny výkonnějšími dmýchadly. Součástí stavby bude reprofilace železobetonové konstrukce obvodových zdí aktivační nádrže.
„Dalším problémem je nedostatečná kapacita podzemního kalojemu a absence odvodňování, veškerý tekutý kal je za tímto účelem nezbytné dovážet do areálu čistírny odpadních vod ve Frýdku-Místku, což výrazně zvyšuje náklady čistírenského procesu. Zároveň je nezbytné doplnit technologii o chemické srážení fosforu včetně souvisejícího příslušenství, jak požaduje legislativa,“ vysvětluje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka.

Kalové hospodářství bude posíleno výstavbou nového kalojemu o objemu 150 metrů krychlových, stávající podzemní kalojem o objemu necelých 100 metrů krychlových bude rekonstruován. Plocha původních kalových polí bude zpevněna a využita pro umístění mobilního odvodňovacího zařízení. Samozřejmostí bude dobudování potrubí, armatur a elektroinstalace pro bezproblémový provoz kalové koncovky čistírny.

Během rekonstrukce bude vyřešen také přítok odpadních vod z palkovické části Myslík. Ten je v současnosti napojený přímo do objektu hrubého předčištění bez možnosti regulace, což způsobuje problémy především v období přívalových dešťů. Nově bude přítok přepojen do stoky před odlehčovací komoru, čistírna tak bude chráněna před nadměrnými nátoky.

Komplexní obměnou projde také zastaralý systém řízení provozu a jeho napojení na dispečink společnosti. Stavba bude dokončena v příštím roce a celkové náklady přesáhnou 30 milionů korun.

Slovníček pojmů

Česle – technologické zařízení sloužící k odstranění unášených a plovoucích nečistot v odpadní vodě. Zachycené nečistoty se nazývají shrabky.

*Biologická část čistírny – následuje po mechanické části. Pro odstranění znečištění jsou využívány bakterie, součástí je aktivační a dosazovací nádrž.

**Aktivační nádrž – srdce čistírny odpadních vod, aerobní bakterie za přístupu vzduchu, který je do nádrží stále vháněn, ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody.

***Aerační elementy – slouží k míchání a provzdušňování odpadních vod v aktivačních nádržích v biologické části čistírny.

Míchadlo – zajišťuje promíchání aktivační směsi (odpadní voda, aktivovaný kal) tak, aby docházelo k efektivnímu odbourávání organických nečistot v mechanicky předčištěné odpadní vodě.

Dosazovací nádrž – dochází v ní k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu, který sedimentuje. Vyčištěná voda odtéká zpět do přírody.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz