Zpět

Více než 120 milionů do vodárenství na Novojičínsku

Ostrava 6. 2. 2024 – Více než 92 milionů korun bude směřovat do výroby a distribuce pitné vody, 42 milionů do kanalizací a čistíren. Nejvýznamnější investicí na Novojičínsku v páteřním systému pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravském oblastním vodovodu – bude sanace stavební části a modernizace technologického zařízení vodojemu Červený kámen mezi Lichnovem a Štramberkem na úpatí stejnojmenného vrchu. Komplexní přestavbou za více než 18 milionů korun projde také vodojem v části Bílovec – Bravinné. V oblasti čistírenství bude nejnákladnějším projektem za více než 17 milionů korun rekonstrukce kalového hospodářství čistírny odpadních vod ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve stejném městě bude také zahájena významná rekonstrukce kanalizační sítě v ulici Nádražní za více než 20 milionů korun.

Zemní vodojem Červený kámen má dvě komory, každou s objemem 750 metrů krychlových. Pitná voda pocházející zdrojově z údolní nádrže Šance sem směřuje z Úpravny vody Nová Ves přivaděčem Nová Ves – Čeladná – Červený kámen. Voda z něj gravitačně směřuje do Kopřivnice a je klíčový pro zásobování města kvalitní pitnou vodou z Beskyd. Sanace přijde na téměř 28 milionů korun a dokončena bude v příštím roce.

V bílovecké části Bravinné vznikne místo současného zemního vodojemu s objemem 100 metrů krychlových, který je po několika desítkách let spolehlivého provozu v nevyhovujícím stavu, nová dvoukomorová akumulace s celkově stejným objemem. Bude osazena automatickou tlakovou stanicí, která zajistí odpovídající tlakové poměry v navazující vodovodní sítí. Stavba bude dokončena v příštím roce.

Modernizací projdou vodovodní sítě a navazující infrastruktura například ve Frenštátě pod Radhoštěm v Nádražní ulici, v Odrách v ulici Dělnická nebo v části Fulneku Jestřabí. Zde letos proběhne dominantní část stavby, která si vyžádá více než 14 milionů korun a bude dokončena příští rok. Téměř 700 metrů litinového potrubí z přelomu 60. a 70. let minulého století bude nahrazeno vysokohustotním polyetylenem.

Vodovodní infrastruktura v délce téměř 1 550 metrů bude vyměněna také v dolní části Bernartic nad Odrou. Díky tomu dojde ke zlepšení tlakových poměrů v síti, které jsou aktuálně nevyhovující kvůli inkrustaci stávajícího kovového potrubí. Bude tak umožněno napojování nových odběratelů a rozvoj obce. Dominantní část stavby proběhne bezvýkopovou technologií.

V oblasti odvádění a čištění vody odpadní se nejvýznamnější projekty chystají ve Frenštátě pod Radhoštěm. V místní čistírně odpadních vod dojde ke komplexní změně v systému nakládání s čistírenskými kaly. Výsledkem bude lepší efektivita, ekonomika a ekologičnost provozu. Stávající otevřená kalová pole budou nahrazena prostorem, v němž budou odvodněné kaly skladovány v kontejnerech se zastřešením.

V Nádražní ulici ve městě bude letos také zahájena modernizace kanalizační sítě a související infrastruktury, které jsou v technicky nevyhovujícím stavu, za dvacet milionů korun. Část rekonstrukce proběhne bezvýkopovou technologií, která je šetrnější k okolnímu prostředí, ekonomičtější i ekologičtější. Do stávající stoky bude vtažena inverzní textilní vložka tvrzená pryskyřicí.
 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz