Zpět

Podpora aktivních zaměstnanců již po osmé

Ostrava 27. 2. 2023 – V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kteří působí v neziskovém sektoru, rozdělí vodárenská společnost 300 000 korunK více než 130 projektům neziskových organizací, v nichž působí zaměstnanci SmVaK Ostrava, podpořeným v minulých sedmi letech, se přidá v roce 2023 dalších dvacet. Získají tak prostředky na užitečné, přínosné a zajímavé projekty, které mají v letošním roce v plánu realizovat.


Vodárenská společnost potvrzuje, že si váží zaměstnanců, kteří se ve volném čase a obvykle bez nároku na odměnu věnují obecně prospěšným aktivitám. Uvědomuje si, že si tito lidé zaslouží podporu. Proto již po osmé vybrala v grantovém programu program Plaveme v tom spolu! projekty, jimž poskytne finanční příspěvek. Meziročně se s ohledem na situaci v ekonomice zvýšila částka, která bude rozdělena, z 250 na 300 tisíc korun.

„Pustili jsme se do tohoto programu před osmi lety a neměli přesnou představu, jakým směrem se bude z hlediska zaměření dále ubírat. Postupně se etabloval, úspěšně rozvíjel a byly díky němu podpořeny desítky užitečných projektů v sociální, zdravotní, ekologické, kulturní nebo sportovní oblasti. Před třemi lety situaci zásadně zkomplikoval příchod neznámého onemocnění covid-19. Neziskové organizace musely stejně jako subjekty ve všech dalších oblastech veřejného života za běhu měnit své plány, transformovat některé projekty a řadu akcí v důsledku protipandemických opatření rušit. Naše podpora neustala ani během této doby a vždy jsme našli s neziskovými organizacemi cesty, jak pomoci realizovat projekty k rozvoji občanské společnosti v regionu, kde působíme. Nyní je čas se posunout dále,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Již po osmé
Díky podpoře vodárenské společnosti, ale především aktivní volnočasové činnosti jejích zaměstnanců, byla realizována řada projektů, které pomáhají zlepšovat kvalitu života, jsou v mnoha oblastech užitečné a také přinášejí radost. Lidé, kteří jim pomáhají na svět, o tom, jak prožít život aktivněji, smysluplněji nebo veseleji pouze neteoretizují, ale sami k tomu elánem, nasazením a aktivitou přispívají. „Za to si zaslouží respekt. Myslím, že kromě všech těžkostí a často bolestných zkušeností vychází neziskové organizace z covidového období silnější, efektivnější a flexibilnější v tom, jak dokáží operativně přizpůsobovat svou činnost aktuální situaci. Také letos se o podporu ucházela řada zajímavých a užitečných projektů, které pomohou učinit život lidem v našem regionu jednodušší, příjemnější nebo třeba veselejší. Rozdělujeme s ohledem na ekonomickou situaci více prostředků než v minulosti, protože prakticky všechny vstupy se výrazně prodražují. Ačkoliv si uvědomujeme, že podpora pro jednotlivé projekty se nemusí jevit závratně vysoká, přesto vodárenskou metaforou můžeme říct, že z malých kapek podpory mohou vzniknout proudy potřebných a zajímavých projektů a akcí. A to bezpochyby platí,“ říká Anatol Pšenička.
Zaměstnanci v roce 2023 předložili 20 projektů s celkovými rozpočty v úhrnné výši téměř dva miliony korun. Požadovaná výše podpory činila zhruba půl milionu. Komise doporučila příspěvek vybraným projektům v celkové výši 300 000 Kč.

Kdo letos uspěl
Ve zdravotní oblasti pomoc získaly například Klub bechtěreviků ČR nebo spolek FOR HELP - AUTISMUS pomáhající rodinám vychovávajícím dětmi s poruchou autistického spektra. Podpořeny byly také aktivity dobrovolných hasičů v Bohumíně – Kopytově, Českém Těšíně – Mostech nebo v Havířově. Technické a materiálové vybavení si díky programu mohou koupit také sportovní kynologové, mladí fotbalisté v Darkovičkách a v Brušperku nebo mladí horolezci z Frýdku-Místku. Podpořeny byly také letní tábory pro děti českotěšínského Klubu Filadelfia, sportovní soustředění klimkovických badmintonistů nebo fotbalový turnaj k oslavám 100 let od založení TJ Malé Hoštice na Opavsku. V oblasti kultury uspěl festival dětských pěveckých souborů Loučenská vločka z Loučné nad Desnou, jubilejní koncerty k patnácti letům fungování pěveckého souboru Canticorum Moravia nebo Folklórní soubor Smykňa. 

Za dobu existence programu bylo mezi neziskové organizace rozděleno zhruba jeden a půl milionu korun, k nim se tedy v letošním roce přidá dalších tři sta tisíc.

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, manažer vnějších vztahů

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz