Zpět

Chlebičov má nový vrt, v Hněvošicích se sanují další dva

Ostrava 3. 6. 2022 – Méně než 5 % pitné vody vyrábí SmVaK Ostrava z podzemních zdrojů. Mezi tyto lokality patří také Chlebičov a Hněvošice, kde si jejich modernizace vyžádala osm milionů korun. Část Opavska patří mezi oblasti, která není napojena na páteřní systém pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravský oblastní vodovod. SmVaK Ostrava zde dodává lidem pitnou vodu z podzemních zdrojů. Platí to také pro Hněvošice a Chlebičov, kde jsou v letošním roce realizovány významné investice do sanací stávajících vrtů a související infrastruktury, stejně jako do budování nového zdroje.

Na konci února byl v Chlebičově zahájen projekt vybudování nového vrtu a související infrastruktury, který by nahradil stávající vrt zásobující kromě obyvatel obce také lidi v Pustých Jakarticích. Systém funguje tak, že voda z vrtu je čerpána ponorným čerpadlem do odkyselovací stanice a následně upravena odkyselením přes aerační věž s dávkováním chlornanu sodného pro zajištění zdravotního zabezpečení. Upravená voda směřuje do jímky pitné vody s objemem 30 metrů krychlových a následně je čerpána do věžového vodojemu s kapacitou 200 kubíků, odkud směřuje k odběratelům.

„38 metrů hluboký vrt v Chlebičově s vydatností tři litry za sekundu z konce 70. let minulého století byl na hranici své životnosti. Z tohoto důvodu bylo nezbytné ho nahradit vrtem novým. V průběhu jeho výstavby a testování byli obyvatelé zásobování suchovodem z vysokohustotního polyetylenu s délkou 1565 metrů, který přiváděl vodu z úpravny vody ve Velkých Hošticích. Pro zajištění dostatečného tlaku byl opatřen provizorní zrychlovací čerpací stanicí umístěnou v kontejnerové konstrukci,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
Významný zdroj podzemní vody v lokalitě se nachází od třiceti pěti metrů pod terénem.
Konečný průměr vrtu činil 500 milimetrů. Po vyhloubení je nezbytné vystrojení vrtu spočívající v silnostěnných PVC zárubnicích o průměru 280 milimetrů, řádné odkalení, obsypání filtrační vrstvou kačírku a utěsnění svrchních vrstev zamezující pronikání povrchových vod do vrtu cementem. Následovat bude vybudování šachty kolem zhlaví vrtu a jeho napojení do stávající odkyselovací stanice Chlebičov a do systému dálkového řízení a sledování.
       

V sousedních Hněvošicích byla zahájena kvůli nevyhovujícímu technickému stavu rekonstrukce dvou stávajících vrtů, které budou zároveň vystrojeny novou strojní technologií, vybaveny novou elektroinstalací a telemetrií pro měření hladiny vody ve zdroji. Náklady dosáhnou čtyř milionů korun.

Oba vrty jsou od sebe vzdáleny 150 metrů a vodu z nich do odkyselovací stanice přivádí 400 a 550 metrů dlouhé potrubí. Ve stávajících vrtech nejsou nainstalována čidla pro měření hladiny vody. „Železobetonové konstrukce vrtů jsou ve špatném technickém stavu, stejně jako potrubní rozvody ve vrtech a ponorná čerpadla. Neúčinné je také odvětrávání armaturních šachet obou vrtů,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
Vnitřní povrchy stěn a podlahy v šachtách vrtů budou proto komplexně zmodernizovány, stropní konstrukce a stropní desky budou vyměněny, stejně jako žebříky v šachtách a odvětrávací potrubí. Strojně-technologická část vrtů bude kompletně zrekonstruována včetně nových nerezových potrubních rozvodů nebo nových ponorných čerpadel. Kompletně bude také vyměněna napájecí či světelná elektroinstalace a telemetrie.


 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Ostrava 3. 6. 2022 – Méně než 5 % pitné vody vyrábí SmVaK Ostrava z podzemních zdrojů. Mezi tyto lokality patří také Chlebičov a Hněvošice, kde si jejich modernizace vyžádala osm milionů korun. Část Opavska patří mezi oblasti, která není napojena na páteřní systém pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu – Ostravský oblastní vodovod. SmVaK Ostrava zde dodává lidem pitnou vodu z podzemních zdrojů. Platí to také pro Hněvošice a Chlebičov, kde jsou v letošním roce realizovány významné investice do sanací stávajících vrtů a související infrastruktury, stejně jako do budování nového zdroje.

 

Na konci února byl v Chlebičově zahájen projekt vybudování nového vrtu a související infrastruktury, který by nahradil stávající vrt zásobující kromě obyvatel obce také lidi v Pustých Jakarticích. Systém funguje tak, že voda z vrtu je čerpána ponorným čerpadlem do odkyselovací stanice a následně upravena odkyselením přes aerační věž s dávkováním chlornanu sodného pro zajištění zdravotního zabezpečení. Upravená voda směřuje do jímky pitné vody s objemem 30 metrů krychlových a následně je čerpána do věžového vodojemu s kapacitou 200 kubíků, odkud směřuje k odběratelům.

„38 metrů hluboký vrt v Chlebičově s vydatností tři litry za sekundu z konce 70. let minulého století byl na hranici své životnosti. Z tohoto důvodu bylo nezbytné ho nahradit vrtem novým. V průběhu jeho výstavby a testování byli obyvatelé zásobování suchovodem z vysokohustotního polyetylenu s délkou 1565 metrů, který přiváděl vodu z úpravny vody ve Velkých Hošticích. Pro zajištění dostatečného tlaku byl opatřen provizorní zrychlovací čerpací stanicí umístěnou v kontejnerové konstrukci,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
Významný zdroj podzemní vody v lokalitě se nachází od třiceti pěti metrů pod terénem.
Konečný průměr vrtu činil 500 milimetrů. Po vyhloubení je nezbytné vystrojení vrtu spočívající v silnostěnných PVC zárubnicích o průměru 280 milimetrů, řádné odkalení, obsypání filtrační vrstvou kačírku a utěsnění svrchních vrstev zamezující pronikání povrchových vod do vrtu cementem. Následovat bude vybudování šachty kolem zhlaví vrtu a jeho napojení do stávající odkyselovací stanice Chlebičov a do systému dálkového řízení a sledování.

                                  

 

V sousedních Hněvošicích byla zahájena kvůli nevyhovujícímu technickému stavu rekonstrukce dvou stávajících vrtů, které budou zároveň vystrojeny novou strojní technologií, vybaveny novou elektroinstalací a telemetrií pro měření hladiny vody ve zdroji. Náklady dosáhnou čtyř milionů korun.
Oba vrty jsou od sebe vzdáleny 150 metrů a vodu z nich do odkyselovací stanice přivádí 400 a 550 metrů dlouhé potrubí. Ve stávajících vrtech nejsou nainstalována čidla pro měření hladiny vody. „Železobetonové konstrukce vrtů jsou ve špatném technickém stavu, stejně jako potrubní rozvody ve vrtech a ponorná čerpadla. Neúčinné je také odvětrávání armaturních šachet obou vrtů,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
Vnitřní povrchy stěn a podlahy v šachtách vrtů budou proto komplexně zmodernizovány, stropní konstrukce a stropní desky budou vyměněny, stejně jako žebříky v šachtách a odvětrávací potrubí. Strojně-technologická část vrtů bude kompletně zrekonstruována včetně nových nerezových potrubních rozvodů nebo nových ponorných čerpadel. Kompletně bude také vyměněna napájecí či světelná elektroinstalace a telemetrie.


 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz