Zpět

213 milionů do vodárenství na Frýdecko-Místecku

Ostrava 1. 2. 2024 – Do výroby a dodávek pitné vody na Frýdecko-Místecku bude letos směřovat 145 milionů korun, kdy zásadní bude pokračování modernizace strojně-technologického zařízení Úpravny vody Vyšní Lhoty, 68 milionů si vyžádá oblast odvádění a čištění vody odpadní.

„V systému Ostravského oblastního vodovodu bude pokračovat významná modernizace strojně-technologického vybavení a automatizovaného systému řízení Úpravny vody Vyšní Lhoty. Ta začala loni, dominantní část stavby proběhne letos a dokončena bude v roce 2025. Celkem si vyžádá více než 120 milionů korun. Budeme rekonstruovat také řadu vodojemů – například v Písečné na Třinecku, kde odstartuje významná stavba za více než 25 milionů korun, kterou dokončíme v roce 2025, a v Jablunkově – Alžbětinkách, jenž si vyžádá více než pět milionů korun. Dokončíme také komplexní sanaci akumulace pitné vody nad nádrží Baška,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

V oblasti dodávek pitné vody koncovým odběratelům se bude modernizovat vodovodní síť ve větších i menších sídlech v regionu. Připravuje se rekonstrukce systému pro dodávky pitné vody například ve Sviadnově v ulici Staříčská, která bude dokončena příští rok, ale také v ulici Na Drahách za více než devět milionů korun. V Krmelíně se bude měnit infrastruktura pro dodávky pitné vody v ulici Světlovská za více než 6,5 milionu, modernizovat se budou vodovody také v Třinci na Novém Borku, v Jablunkově v Dukelské ulici.

V oblasti čistírenství se bude řešit s ohledem na zpřísňující se legislativu technologie chemického srážení fosforu v provozech v Soběšovicích, Paskově nebo na Lučině, kde proběhne také rekonstrukce čerpací stanice na kanalizační síti. V čistírně odpadních vod pro Frýdek-Místek bude za více než jedenáct milionů korun rekonstruována čerpací stanice primárního kalu. V paskovské čistírně bude za šest milionů zastřešen kalojem.

Kanalizační stoky a související infrastruktura se budou měnit například za více než deset milionů korun v Třinci na ulici Závodní, za více než devět a půl milionu v Brušperku na Nábřeží. V Jablunkově bude dokončena modernizace kanalizační sítě v ulici Zahradní.

„V součtu obnovujících oprav a investic směřuje letos do zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní v lokalitách, kde vodárenskou infrastrukturu vlastní a provozují SmVaK Ostrava, 1,043 miliardy korun. Téměř 462 milionů korun poputuje v roce 2024 do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 303 milionů do vodovodních sítí a 243 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu.

Za posledních deset let směřovalo do vodárenské infrastruktury vlastněné a provozované SmVaK Ostrava 7,6 miliardy korun. Plánovaná částka pro rok 2024 představuje meziroční zvýšení o zhruba 70 milionů korun,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz