Zpět

Věžový vodojem v Albrechtičkách bude snesen na zem z výšky 39 metrů ke komplexní sanaci

Ostrava 18. 6. 2021 – Ocelová kopule má objem 300 metrů krychlových pitné vody a průměr 8,7 metru, umístěna je na dříku s průměrem 2,2 metru. Náklady přesáhnou 14 milionu korun.

Jedinečný pohled čeká 19. června obyvatele Albrechtiček, které leží v Chráněné krajinné oblasti Poodří v blízkosti Přírodní památky Kotvice, v okrese Nový Jičín. Speciální jeřáb v tento den sejme kopuli z věžového vodojemu, umístí ji na zem a bude zahájena komplexní modernizace celého vodárenského objektu. Hotovo by mělo být do konce podzimu.

„Vodojem pochází z roku 1992. Po téměř 30 letech spolehlivého fungování jsme se rozhodli přistoupit ke komplexní sanaci stavební konstrukce. S cílem dosáhnout výrazného prodloužení životnosti a provozuschopnosti tohoto objektu jsme se rozhodli kromě vnitřních konstrukcí a technologií řešit také opláštění nádrže včetně zateplení,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Během stavby bude provedena sanace betonového základu vodojemu, vnější i vnitřní nátěr ocelového dříku a jeho ozelenění popínavými rostlinami, vyměněno bude opláštění nádrže včetně zateplení. Nahrazeny novými budou také žebříky a mezipodesty s bezpečnostním záchytným systémem. Vyměněn bude také žebřík a ochoz uvnitř akumulace, která bude opatřena novým nátěrem. V areálu vodojemu bude vybudována nová armaturní šachta a odstraněny dvě šachty stávající. Na kopuli zůstane plošinka se zábradlím s kotvením zařízení (antény) pro přenos internetového signálu.

„Vyměníme také přívodní a odběrné vodovodní potrubí. Stávající trubní vystrojení bude nahrazeno vystrojením z nerezu. Kompletní výměnou projde také elektroinstalace včetně topných kabelů bránících zamrznutí potrubí,“ vysvětluje Koníř.

Vodojem slouží pro zásobování obce Albrechtičky a části Studénky Nová Horka. Vodojem je plněn přívodním potrubí z III. přivaděče Ostravského oblastního vodovodu Bílov – Krmelín. Sloužit může také pro nouzové zásobování vedlejší obce Petřvaldík.

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz