Tiskové zprávy

Zpět

Dodávky pitné vody při odstávce největší beskydské úpravny spolehlivě zajištěny

Na celý den byla odstavena úpravna vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí procházející modernizací za 125 milionů. Lidí v 60 zásobovaných městech a obcích se to nijak nedotklo.

Ostrava 13. 6. 2019 – Náročnou a úspěšnou akci mají za sebou vodohospodáři v Moravskoslezském kraji. 11. a 12. června byla odstavena z provozu kvůli probíhající rekonstrukci za 125 milionů korun největší beskydská úpravna vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Díky nasazení zhotovitele a promyšleným provozním opatřením vodárenské společnosti to nijak v průběhu horkých tropických dnů nepocítili odběratelé na Frýdecko-Místecku, Novojičínsku nebo Karvinsku. Úpravna byla díky nasazení všech zúčastněných opětovně spuštěna do provozu o několik hodin dříve, než bylo plánováno – ve středu 12. června v pět hodin odpoledne.

 
Modernizace technologické části úpravny a automatizovaného systému řízení odstartovala loni a skončí v roce 2020. Během ní dojde k rekonstrukci technicky a provozně zastaralých technologických celků včetně automatů řídících její provoz.

„Úpravnu během modernizace čekají tři kompletní odstávky. První z nich s trváním 24 hodin proběhla od večera 11. do večera 12. června. Díky unikátnosti systému Ostravského oblastního vodovodu a řadě provozních opatření na síti odběratelé tuto skutečnost nijak nezaznamenali. Museli jsme pečlivě naplánovat veškeré kroky a jejich vzájemné návaznosti v distribučním systému, abychom se vyhnuli tomu, že během horských letních dnů nebudeme schopni zajistit dodávky kvalitní pitné vody v dostatečném množství všem našim odběratelům. Vážím si práce dodavatelské společnosti i mých kolegů, kteří mají hlavní zásluhu na tom, že vše proběhlo hladce,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

„Během významné rekonstrukce, která právě probíhá, bude mimo jiné vyměněn přítokový trakt surové vody. Ta do úpravny směřuje z výše ležící údolní nádrže Šance. Vyměníme také stávající malou vodní elektrárnu za výkonnější a efektivnější zařízení. Během odstávky byla na stávajícím přítokovém potrubí s profilem 1000 milimetrů demontována část, která sloužila pro provoz malé vodní elektrárny. Ta byla nahrazena atypickým potrubím, které následně umožní provoz úpravny na obtokovou větev do té doby, než bude instalována nová malá vodní elektrárna,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Během rozsáhlé výluky byly zprovozněny dvě záložní čerpací stanice - v Lískovci u Frýdku-Místku a v Bašce. „Čerpací stanici v Bašce, která během běžného provozu slouží jako záložní a není v provozu, byla napájena elektrickým proudem z veřejné sítě, v záloze bylo také připraveno napájení z mobilního dieselagregátu. Některá spotřebiště běžně zásobovaná z Nové Vsi odebírala vodu z naší druhé největší úpravny v Beskydech ve Vyšních Lhotách. Před začátkem výměny jsme také doplnili příslušné vodojemy na maximální hladinu, abychom si vytvořili dostatečnou provozní rezervu. Vše jsme museli pečlivě připravit – ostatně s týdenním předstihem jsme vše důkladně otestovali,“ popisuje Komínek.

V  září jsou plánovány dvě obdobně náročné výluky směřující ke zprovoznění nové technologie malé vodní elektrárny.

 

Doplňující informace pro editory

Start rozsáhlé modernizace v roce 2018

V polovině loňského roku byla zahájena v Úpravně vody Nová Ves stavba, během níž budou vyměněny technologické a stavební celky, které spolehlivě sloužily několik desítek let a v minulosti prošly řadou dílčích rekonstrukcí. Zároveň bude instalován nový automatizovaný systém řízení. To vše s využitím nejmodernějších prvků a systémů. „Pokrok v informačních technologiích se logicky nemůže vyhnout ani výrobě pitné vody. Data ze všech provozních celků budou směřovat na velín úpravny a centrální dispečink společnosti. Procesory jednotlivých celků mezi sebou navzájem komunikují po optických kabelech. Technologie je možné dálkově sledovat, ale také ovládat,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
 

Vymění se také technologie srdce úpravny - 12 otevřených pískových rychlofiltrů. „Zmodernizujeme odtokovou regulaci vody z filtrů, ultrazvukovými snímači budeme měřit hladinu vody ve filtrech, filtry osadíme novými zákaloměry, u filtrů budou instalovány rozvaděče se zobrazovacími dotykovými displeji pro možnost ručního ovládání, které nahradí stávající ovládací pulty filtračních jednotek. Rozvody vody budou z nerezu,“ popisuje Komínek.

Vyměněna budou také čerpadla a dmychadla ve strojovně, proběhnou také stavební úpravy vnitřních prostor. „Vybudujeme také kompletně nové chlorové hospodářství a nahradíme staré výrobní jednotky oxidu chloričitého za nové, nahrazena bude také stávající malá vodní elektrárna s dvěma generátory o výkonu 200 kW na jednu průtokovou turbínu s generátorem s výkonem 465 kW s plně automatizovaným řídicím systémem se vzdálenou správou,“ upřesňuje Komínek.

Po dokončení rekonstrukce bude systém řízení provozu úpravny na špičkové úrovni odpovídající stávajícím moderním trendům automatizace provozů s použitím nejmodernějších technologií. Technologické celky budou nahrazeny nejlepšími dostupnými technologiemi s cílem zabezpečit a zachovat vysokou kvalitu vyráběné pitné vody v požadovaném množství.

 

Úpravna vody Nová Ves je druhou největší úpravnou pitné vody společnosti SmVaK Ostrava. Má výrobní kapacitu až 2 200 litrů za sekundu a zásobuje pitnou vodou obce a města na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Třinecku. Voda z ní směřuje také do polského města Jastrzębie – Zdrój.

Etapizace stavby

  • Stavba byla zahájena na jaře 2018 s předpokládaným ukončením v prvním pololetí roku 2020.
  • 2018 - výměna čerpadel AT stanice, výměna technologie dávkování chloru a oxidu chloričitého, zahájena postupná výměna potrubí a armatur filtračních jednotek vždy po trojici filtrů, která bude pokračovat až do ukončení v roce 2020.
  • 2019 - obměna stávajících čerpadel v čerpací stanici pro vodojem Čeladná, náhrada stávajících dvou soustrojí malé vodní elektrárny za jedno nové soustrojí.
  • 2020 - výměna potrubí a armatur posledních tří filtračních jednotek.
  • Při rekonstrukcích provozních celků budou současně provedeny související stavební a elektropráce a napojení jednotlivých PLC automatů do nového systému ASŘ.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz