Vodné a stočné

Ceny produkce - rok 2024 

S účinností od 1. ledna 2024 vstupují pro zákazníky Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava) v platnost nové ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních.

Ceny v Kč za 1 m3 Cena bez DPH Cena včetně DPH 12 %
voda pitná (vodné) 59,99 67,19
voda odvedená (stočné) 58,54 65,56
Celkem vodné a stočné 118,53

132,75

 

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 67,19 korun za metr krychlový včetně 12% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 65,56 korun včetně DPH. U vodného představuje meziroční rozdíl 7,20 koruny (12 %), u stočného 7,03 koruny (12,01 %). Souhrnně jde o 14,22 koruny, tedy 12,01 % včetně 12% DPH. Souhrnně činí nové vodné a stočné 132,75 korun včetně 12% DPH.
 

V kalkulaci vodného a stočného pro příští rok se odráží ekonomická situace inflace, která se transponuje do nákladových položek prakticky ve všech oblastech fungování společnosti. Nová úroveň vodného a stočného nadále zůstává výrazně pod sociálně únosnou cenou, jak ji definuje Státní fond životního prostředí ČR. Ta pro moravskoslezský region pro rok 2024 činí 162,44 korun za metr krychlový (při zohlednění 12% DPH).
 

V součtu obnovujících oprav a investic směřuje do zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 1,043 miliardy korun. Téměř 462 milionů korun poputuje v roce 2024 do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 303 milionů do vodovodních sítí a 243 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu.

Za posledních deset let směřovalo do vodárenské infrastruktury vlastněné a provozované SmVaK Ostrava 7,6 miliardy korun. Plánovaná částka pro rok 2024 představuje meziroční zvýšení o zhruba 70 milionů korun.