Vodné a stočné

Ceny produkce – rok 2021

S účinností od 1. ledna 2021 vstupují pro zákazníky Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava) v platnost nové ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních.

Ceny v Kč za 1 m3 Cena bez DPH Cena včetně DPH 10 %
voda pitná (vodné) 43,52 47,87
voda odvedená (stočné) 38,66 42,53
Celkem vodné a stočné 82,18

90,40

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 47,87 korun za metr krychlový včetně 10% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 42,53 korun včetně DPH. U vodného představuje rozdíl 2,66 koruny (5,88 %), u stočného 2,37 koruny (5,9 %). Souhrnně jde o 5,03 koruny, tedy 5,89 % včetně 10% DPH.

Číslo účtu pro platbu vodného a stočného - 1000497402/3500

V kalkulaci vodného a stočného se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy, rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury, v personální oblasti nebo v provozní oblasti spočívající v rostoucích cenách chemikálií a energií.

Politika SmVaK Ostrava udržuje dlouhodobě ceny vodného a stočného pod republikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat zákazníkům spolehlivě vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny.

Ceny produkce – rok 2022

S účinností od 1. ledna 2022 vstupují pro zákazníky Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava) v platnost nové ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních.

Ceny v Kč za 1 m3 Cena bez DPH Cena včetně DPH 10 %
voda pitná (vodné) 45,91 50,50
voda odvedená (stočné) 40,79 44,87
Celkem vodné a stočné 86,70

95,37

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 50,50 korun za metr krychlový včetně 10% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 44,87 korun včetně DPH. U vodného představuje rozdíl 2,63 koruny (5,49 %), u stočného 2,34 koruny (5,5 %). Souhrnně jde o 4,97 koruny, tedy 5,5 % včetně 10% DPH.