Vodné a stočné

Ceny produkce – rok 2023

S účinností od 1. ledna 2023 vstupují pro zákazníky Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava) v platnost nové ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních.

Ceny v Kč za 1 m3 Cena bez DPH Cena včetně DPH 10 %
voda pitná (vodné) 54,54 59,99
voda odvedená (stočné) 53,21 58,53
Celkem vodné a stočné 107,75

118,52

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 59,99 korun za metr krychlový včetně 10% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 58,53 korun včetně DPH. U vodného představuje meziroční rozdíl 9,49 koruny (18,79 %), u stočného 13,66 koruny (30,44 %). Souhrnně jde o 23,15 koruny, tedy 24,27 % včetně 10% DPH. Souhrnně činí nové vodné a stočné 118,52 korun včetně 10% DPH.

V kalkulaci vodného a stočného pro příští rok se odráží situace v ekonomice z hlediska vysoké inflace a cen energií. Nová úroveň vodného a stočného nadále zůstává výrazně pod sociálně únosnou cenou, jak ji definuje Státní fond životního prostředí ČR. Ta pro moravskoslezský region činí 138 korun za metr krychlový.

V ceně se odráží vysoké ceny elektrické energie pro další období, které mají dopad především na oblast odvádění a čištění odpadní vody, nutnost financovat plán obnovy, rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury, kde se logicky projevila vysoká inflace v podobě vysokých cen materiálu a stavebních prací, nebo náklady v personální oblasti