Čistírna odpadních vod Sudice

Čistírna byla vybudována v roce 2002, je projektována pro 600 obyvatel a za rok dokáže vyčistit 28 105 tisíc kubíků odpadní vody. Je v majetku obce Sudice, společnost SmVaK Ostrava zde kanalizační infrastrukturu provozuje.