Orgány společnosti


Řízení

Generální ředitel - Anatol Pšenička
Ekonomická ředitelka - Halina Studničková
Ředitel Ostravského oblastního vodovodu - Jiří Komínek
Ředitel vodovodů - Milan Koníř
Ředitel kanalizací - Petr Grzonka
Technický ředitel - Martin Veselý
 

Představenstvo

Předseda představenstva - Luis Francisco De Lope Alonso
1. místopředseda -
Isidoro Antonio Marbán Fernández
2. místopředseda - Miroslav Kyncl
 

Členové
Mark Muller Aguirre 
Fernando Flores Gavala
José María Álvarez Oblanca
Luis Carrero Bosch
Vladimír Slivka
Iveta Vozňáková
Hana Staňková
Dalibor Bárta

Dozorčí rada

Předseda – Lukáš Ženatý

Členové
Pedro Miñarro Perete
Lenka Kolářová
Ondřej Novák
Petr Černoch
Tomáš Navrátil
Jan Malík
René Chrobok
Antonio Parisi

Výbor pro audit

Výbor pro audit byl zřízen valnou hromadou společností konanou dne 25. 5. 2017 jako další orgán společnosti. Má tři členy.

Předseda -  Otakar Hora
Místopředseda -  Petr Šobotník

Členka -  Renáta Hótová