Lidé

Společnost SmVaK Ostrava zaměstnává více než 850 lidí a uvědomuje si, že lidé jsou tím nejhodnotnějším majetkem, kterým disponuje.
Hlavní prioritou společnosti je bezpečnost práce. Její řízení probíhá dle normy ČSN ISO 45001 a v roce 2020 prošla společnost úspěšně dozorovým auditem.

Politika řízení bezpečnosti spočívá mimo jiné v pravidelném vyhodnocování a vyhledávání rizik, stanovení opatření k jejich eliminaci na zdraví a bezpečnost zaměstnanců a také používání moderních osobních ochranných pomůcek, jimiž byli zaměstnanci společnosti v uplynulých letech vybaveni.
Jedná se o montérky s reflexními prvky, trička ve výrazných reflexních barvách a zimní bundy také v provedení s reflexními prvky a ve výrazných reflexních barvách.
Dále mají zaměstnanci na vybraných pozicích v prostředí, kde při práci hrozí riziko ohrožení zdraví, možnost podrobit se očkování a přeočkování proti žloutence a klíšťové encefalitidě.

Zaměstnanci mají dle platné kolektivní smlouvy nárok na řadu finančních i nefinančních benefitů, jako jsou příspěvek na penzijní připojištění, týden dovolené navíc nad rámec stanovený platnou legislativou, studijní volno při zvyšování kvalifikace zaměstnanců a řadu dalších.

Společnost klade důraz na odborný růst svých zaměstnanců. Zvyšování odborných znalostí, rozšiřování jazykových dovedností a zkvalitňování úrovně systému řízení je realizováno na základě plánu vzdělávání, který je připravován na roční bázi.