Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde

Informace o Dodatku ke smlouvě, který Vám byl doručen, naleznete zde

Změna v zasílání e-faktury pro klienty České spořitelny. Informace o dalším postupu najdete zde.

Pro rezervaci termínu schůzky na zákaznickém centru využijte rezervační systém zde. Bez upřesnění termínu a času schůzky prostřednictvím online formuláře není návštěva zákaznického centra možná.

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

article icon
07. 12. 2023
Ostrava 7. 12. 2023 – Čistírna odpadních vod v Kopřivnici disponuje novou linkou pro odvodňování kalu, která kapacitně odpovídá danému provozu a objemu produkovaného kalu. Díky tomu je dále zvýšena ekologičnost místního provozu. Realizací investice je dosahováno vyššího stupně odvodnění kalu, celý prostor s kontejnery pro výsledný odvodněný kal je zakrytý, čímž se omezí negativní vlivy na okolí.
article icon
01. 12. 2023
Ostrava – 1. 12. 2023 - Výměna poškozeného vodoměru se prodraží. Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy. Proveďme potřebná opatření!
article icon
30. 11. 2023
Ostrava 29. 11. 2023 – Vodné a stočné se příští rok zvýší o 12 % a bude činit 132,75 korun včetně 12% DPH. Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava schválilo novou výši vodného a stočného, která bude platit od 1. ledna 2024. V nových cenách se odráží aktuální ekonomická situace ovlivněná inflací, která se projevuje prakticky ve všech oblastech fungování společnosti, a nárůst DPH o 2 %.