Zákaznická centra a oddělení vyjadřování jsou za přísných hygienických opatření otevřena veřejnosti. Pro návštěvu je nutné si zarezervovat termín zde. Od 1. dubna 2022 došlo k rozšíření otevíracích hodin pro veřejnost.

Upozornění pro plátce srážkových vod odvedených do kanalizace. Více informací o legislativních změnách naleznete zde.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

article icon
01. 07. 2022
Ostrava 1. 7. 2022 – Kromě bývalé úpravny vody byly zdemolovány také objekty čerpací stanice, zemních vodojemů, jímek a bývalého prameniště. Práce skončily provedením terénních úprav.
article icon
30. 06. 2022
(Ostrava, 30. 6. 2022) – Náklady na končící sanaci zemního vodojemu dosáhly zhruba 18 milionů korun, rekonstrukce věžového vodojemu přijde na téměř 11 milionů.
article icon
23. 06. 2022
(Ostrava, Opava, 23. 6. 2022) - Novou ekologicky šetrnou sekačku Rapid VAREA M161 s obracečem a shrnovačem píce pro péči o hodnotná luční společenstva a genofondové sady ovocných dřevin na území Moravskoslezského kraje mohla pořídit ZO ČSOP Levrekův ostrov