Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde

Informace o Dodatku ke smlouvě, který Vám byl doručen, naleznete zde

Změna v zasílání e-faktury pro klienty České spořitelny. Informace o dlaším postupu najdete zde.

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Zřízení zákaznického účtu SmVaK Ostrava

Vážení zákazníci,

děkujeme těm, kteří projevili zájem o zřízení zákaznického účtu naší společnosti.

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Abychom mohli poskytnout zázemí, komfort, uživatelskou vstřícnost a komplexnost moderního zákaznického portálu, rozhodli jsme se k přechodu na nový zákaznický systém. Dovolujeme si Vás informovat o tom, že přístupové údaje do zákaznického účtu Vám zašleme v první polovině ledna 2023, kdy bude nový zákaznický systém SmVaK Ostrava již implementován. 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na bezplatnou zákaznickou linku 800 292 400.

Ing. Halina Studničková

ekonomická ředitelka