Zákaznická centra a oddělení vyjadřování jsou za přísných hygienických opatření otevřena veřejnosti. Pro návštěvu je nutné si zarezervovat termín zde.

Upozornění pro plátce srážkových vod odvedených do kanalizace. Více informací o legislativních změnách naleznete zde.

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

PF 2022: Do nového roku s pevným zdravím, odvahou a rozvahou!

PF 2022: Do nového roku s pevným zdravím, odvahou a rozvahou! To Vám srdečně přejí vodaři!