Informace o zřízení zákaznického účtu najdete zde. Vzorovou fakturu s vyznačenými údaji nezbytnými pro registraci najdete zde.

Nový zákaznický systém. Informace najdete zde.

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Nové vydání magazínu Z první ruky

Vyšlo zimní vydání čtvrtletníku vodárenské společnosti SmVaK Ostrava Z první ruky. Najdete ho ke stažení zde.

Vydání hodnotí výsledky dosažené v roce 2022, který byl poznamenán vysokou inflací, nestabilitou v dodavatelských vztazích a logistických řetězcích, turbulentním dění na trhu s energiemi, které si vyžádalo zásah státu, napjatou situací na stavebním trhu nebo naprosto novou situací ve společnosti a ekonomice vyvolanou ruskou agresí na Ukrajině. Všechny tyto skutečnosti měly pochopitelně vliv na fungování vodárenských společností. I v těchto náročných podmínkách se SmVaK Ostrava podařilo splnit cíle roku 2022 jak v provozní, tak ekonomické, investiční nebo personální oblasti. Společnost poskytovala služby spolehlivě a bez omezení v odpovídající kvalitě všem odběratelům.

Magazín připomíná blížící se oslavy Světového dne vody, kdy se po několikaleté pauze vyvolané covidovou pandemií opět otevřou veřejnosti brány nejvýznamnějších úpraven vod a čistíren odpadních vod. Jste srdečně zváni!

V provozní oblasti čtvrtletník zmiňuje, že v trubní síti SmVaK Ostrava bylo dosaženo historicky nejnižších úniků vody, které se dostaly pod úroveň 9 %. Výrazně v roce 2022 klesl také objem vody nefakturované.

S ohledem na životní prostředí a situace na trhu s energiemi informujeme o výrobě čisté elektrické energie z vody v největších úpravnách a významných vodojemech, rozvoji elektromobility ve společnosti a instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše správní budovy v Ostravě – Mariánských Horách.

Všímáme si také investičního plánu Povodí Odry pro letošní rok.

Dva texty se zaměřují na kvalitu vody a aktivity vodárenských laboratoří. Jednak informujeme o novém vybavení, které posouvá laboratoře na další kvalitativní úroveň z hlediska zpracování přijatých vzorků, upozorňujeme také majitele studní na to, aby si nechali zkontrolovat kvalitu vody, kterou konzumují po období jarního tání.

Významná část magazínu je věnována společenské odpovědnosti a udržitelnému rozvoji. Nadále se rozvíjí spolupráce s česko-těšínským spolkem TRIANON a oblasti separace, recyklace a digitalizace. Vyhlásili jsme výsledky osmého ročníku grantového programu pro motivované zaměstnance působící ve volném čase v neziskovém sektoru Plaveme v tom spolu!. Mezi dvacet projektů v letošním roce rozdělíme 300 tisíc korun. Zároveň přinášíme příběhy zajímavých akcí neziskových organizací, které byly podpořeny v roce 2022.