Historie

IMG

Až do konce roku 1976 pracovaly organizace a podniky pečující o dodávky pitné vody a čistění odpadních vod odděleně v každém okrese tehdejšího Severomoravského kraje (patřila tam části dnešního Olomouckého a Zlínského kraje) pod přímým řízením okresních národních výborů. Na základě usnesení vlády byly zřízeny od 1. ledna 1977 integrované krajské podniky s cílem zvýšit a zkvalitnit práci. Tím vznikl nový podnik Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. V sídle bývalého Krajského střediska pro vodovody a kanalizace vzniklo podnikové ředitelství, v jednotlivých okresech odštěpné závody.

V roce 1992 vznikla akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., kdy se držiteli rozhodujícího podílu akcií stala města a obce moravskoslezského regionu. Od té doby do současnosti došlo k několika změnám akcionářské struktury.

Od roku 1999 do února roku 2004 byla majoritním akcionářem společnost ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED. 26. 2. 2004 nabyla majoritní podíl akcií ve společnosti Waterfall Holding B.V. a od 1. 7. 2006 do 2. 12. 2009 byla majoritním akcionářem společnost FCC aqualia, S.A. (100% dceřiná společnost koncernu FCC specializujícího se na stavebnictví a provoz komunálních služeb).
Od 2. 12. 2009 je majoritním akcionářem společnost AQUALIA CZECH S.L., jejímiž společníky byly s 51% podílem společnost FCC Aqualia, S.A., a s 49% podílem  společnost MIT INFRASTRUCTURE EUROPE LIMITED.
V roce 2018 došlo ke změně akcionářské struktury, kdy 49% podíl v držení MIT INFRAESTRUCTURE EVROPE LIMITED nabyla společnost FCC Aqualia S. A., která se tak stala vlastníkem Aqualia Czech S. L. s podílem 99,9999 % na jejím základním kapitálu, vlastníkem podílu 0,0001 % je Aqualia Intech, S. A. Transakci schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR v lednu 2018.

Majoritní akcionář je držitelem akcií představujících podíl na hlasovacích právech ve výši 98,68 %.
Společnost je členem koncernu, jehož řídící osobou je společnost FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.