Společnost SmVaK Ostrava zpřístupňuje tento komunikační nástroj pro možnost podávat podněty o záležitostech nebo aktivitách, které by mohly být v rozporu s Etickým kodexem FCC, případně platnou legislativou.
Etická linka je anonymní a důvěrná. Odesílatel obdrží odpověď reflektující jeho podnět.

Komunikovat je možné využitím e-mailové adresy etickalinka@aqualia.com, případně poštou na adresu Apartado de correos 19312, 28080 Madrid, Spain.

Důležité upozornění: Tento formulář neslouží jako zákaznická linka, ani pro zasílání nabídek a jiných sdělení obchodního charakteru. Pro vyřízení Vašich požadavků v dané oblasti kontaktujte, prosím, bezplatnou linku 800 292 400.