Aktuality

Zpět

Vodojem nad Frýdkem prošel modernizací

Ostrava 30. 4. 2021 – Pět a půl milionu korun stála komplexní sanace vodojemu, který zároveň získal podobu odpovídající novému konceptu modernizovaných staveb ve vodárenském systému SmVaK Ostrava. Dvoukomorový systém s celkovou kapacitou 10 000 metrů krychlových pitné vody, která sem směřuje standardně z Úpravny vody Nová Ves a zdrojově pochází z údolní nádrže Šance, prošel jak rekonstrukcí stavební části, tak elektroinstalace a zabezpečení, aby plně odpovídal nejmodernějším vodárenským trendům. SmVaK Ostrava zde zároveň implementovaly nový koncept jednotného vzhledu modernizovaných vodojemů, který připravila vodárenská společnost spolu s ateliérem KOHL ARCHITEKTI, a poprvé ho uvedla v život v loňském roce na Vítkovsku v Nových Těchanovicích.

Vodojem a jeho technologické zařízení byly v nevyhovujícím technickém stavu. Stavební části vykazovaly řadu defektů, elektroinstalace neodpovídala současným požadavkům na tento typ zařízený kladeným. Ocelové součásti stavby vykazovaly vlivem náročného prostředí po letech spolehlivého fungování značnou korozi.

V neodpovídajícím stavu byla také vnitřní elektroinstalace s kabely na ocelových roštech vykazujících korozi. Rozvaděč v místnosti obsluhy po desítkách let provozu již neodpovídal z hlediska obsluhy, revize a údržby současným požadavkům a nejmodernějším parametrům.

„Byla provedena komplexní oprava vnitřních prostor vodojemu týkající se veškerých povrchů stěn, podlah, stropních konstrukcí, zámečnických prvků, dveří nebo odpadního potrubí. Ty v průběhu času degradovaly v důsledku náročného prostředí se zvýšenou vlhkostí zejména v prostorách vstupu do akumulací. Bylo instalováno také nové zařízení pro odvětrávání prostor u vstupů do akumulací,“ popisuje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

 

Vnější tvář frýdeckého vodojemu nyní reflektuje nový koncept, na kterém vodárenská společnost v uplynulém období pracovala s architekty. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných objektů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny.

„Na novém konceptu jsme pracovali intenzivně řadu měsíců, než jsme sladili technické a funkční parametry s těmi vizuálními. Naším cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – Zimolez Henryův – která objekt ozelení a přiblíží ho přírodě bližší podobě. Volili jsme také odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná budova stojí. Celkový výsledek budeme vždy moci vyhodnotit poté, až se příroda zazelená,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Byla provedena výměna oken a zámečnických nebo klempířských prvků. Nová je také skladba střešního pláště včetně zděných atik. Fasáda byla zateplena. Byly provedeny úpravy zpevněné plochy před akumulačními komorami stejně jako odvodnění a okapového chodníku.

Elektroinstalace prošla komplexní rekonstrukcí zahrnující výměnu světelné i zásuvkové instalace, rozvaděčů a rozvodů stejně jako silnoproudé elektrotechniky. Byla vybudována nová skříň elektrorozvaděče na hranici pozemku. Výměnou prošla také telemetrie a bleskosvod s uzemněním.
 

Frýdek-Místek je z hlediska zásobování pitnou vodou součástí skupinového vodovodu Frýdek – Místek – Sviadnov – Staré Město. Z pohledu nadřazené distribuční soustavy Ostravského oblastního vodovodu je spotřebiště zdrojově napojeno na údolní nádrž Šance vybudovanou na řece Ostravici. Voda je upravována v Úpravně vody Nová Ves. Odtud je dodávána přivaděči Nová Ves – Baška – Nové Dvory do vodojemů ve Frýdku a přivaděčem Nová Ves – Baška – Chlebovice do vodojemu v Zelinkovicích. Akumulaci tedy zajišťují vodojemy Zelinkovice (pro Místek) a pro Frýdek zemní (právě rekonstruovaný) vodojem Frýdek a věžový vodojem Frýdek, které se nachází na Bruzovské ulici při výjezdu z města na Sedliště.
 

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz