Aktuality

Zpět

Firemní dobrovolnictví: Pomoc na místě katastrofy

Tornádo, které zasáhlo 24. června večer obce na pomezí Břeclavska a Hodonínska si vyžádalo šest lidských obětí, poničeno bylo také asi 1 200 staveb (například Člověk v tísni uvádí dokonce 1 600 budov), velký počet stromů nebo vozidel. Škody byly předběžně vyčísleny na 15 miliard korun, ke zbourání bylo určeno asi 200 domů. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí.
Přírodní katastrofa vyvolala vlnu lidské solidarity spočívající v organizaci veřejných sbírek, ale také pomoci tisíců dobrovolníků a řady neziskových organizací přímo v zasažených obcích.

Do zasažené oblasti vyjela s organizací ADRA také zaměstnankyně technického útvaru SmVaK Ostrava Květa Przywarová, která dobrovolnicky pomáhala v Moravské Nové Vsi. V této obci bylo tornádem poškozeno nejvíce domů. Z celkem 370 jich bylo k demolici určeno 30. Zničena byla také střecha a část věže Kostela svatého Jakuba Staršího, nebo dva penziony a hospoda. V poničeném agrodružstvu zahynulo nejméně 80 býků.
„Do oblasti zasažené tornádem jsem odjela 28. června a byla jsem tam s krátkou přestávkou dva týdny. Odjížděla jsem v neděli 11. července. S Adrou jezdím do míst krizových událostí již více než 20 let, posledních 12 let jako koordinátor. Pomáhala jsem například během povodní na Novojičínsku, Liberecku, v Praze a okolí, nebo v uprchlickém kempu Slavonski Brod pro chorvatskou pobočku naší organizace,“ vysvětluje Przywarová.

 

Monitoring potřeb

První týden představoval hlavní náplň její pomoci monitoring potřeb zasažených s důrazem na finanční oblast. „První dny jsem chodila dům po domu a vedla rozhovory se zhasaženými, abychom měli přehled, co skutečně v této těžké situaci potřebují. Od poloviny týdne jsem tento monitoring koordinovala. Jednalo se o rozhovory se zasaženými, případně krizovou intervence, pokud byla vyžadována. V tom mi je užitečný výcvik v komplexní krizové intervenci,“ přiblížila Przywarová.
V druhém týdnu byla ADRA obcí požádána, aby koordinovala činnost dobrovolníků na místě. To představovalo především párování nabídky a poptávky po dobrovolnících. Nadále byl prováděn dodatečný monitoring potřeb. Samotná ADRA v prvním kole finanční pomoci podpořila částkou 150 tisíc korun 202 domů. Následoval dodatečný monitoring pro další kolo finanční pomoci. „Tím, že naše organizace spolupracuje s dalšími osmi neziskovkami, které se podílí na finanční pomoci, podklady pro monitoring neslouží pouze nám, ale také dalším neziskovkám, které takto v Moravské Nové Vsi působí. Jedná se například o Nadaci Via, pokud bude potřeba, také Člověka v tísni,“ vysvětluje Przywarová, která ze stanoviště organizace ADRA koordinovala činnost dobrovolníků a případně techniky, která tuto činnost podporovala. Jednalo se například o nakládku a vyvážení kontejnerů nebo převoz materiálu. Podle jejích slov šlo až o dvanáct hodin dobrovolnického nasazení denně.

Rozsah katastrofy
Potřebná byla s ohledem na situaci také psychologická pomoc zasaženým. Ta byla zpočátku zajišťována psychology hasičů a policie, postupně byla předána Červenému kříži a spolupracujícím odborníkům. Úkolem Adry bylo propojovat potřeby zasažených s psychology.

„Jaká byla situace po katastrofě přímo na místě? Tím, že jsem byla v Moravské Nové Vsi dvakrát s malou pauzou mezi pobyty, měla jsem možnost vidět, jak se situace mění přímo na místě. Když jsem na místo přijela podruhé, viděla jsem, že některé demolice staveb již proběhly. Tam, kde byl ještě před pár dny dům, byla najednou díra v zemi. Vidět demolice na živo je drsný zážitek, který se těžko popisuje slovy. A když člověk vidí, jakým způsobem a neskutečnou silou tornádo udeřilo, a především slyší příběhy postižených, uvědomí si neskutečnou sílu přírody, kterou přes všechny nesmyslné a násilné snahy člověk nedokáže spoutat, ani její chování přesně odhadnout. Uvědomí si, že je nezbytná pokora, která nám často v tomto ohledu chybí,“ uzavírá Przywarová.