Aktuality

Zpět

Jarní vydání magazínu Z první ruky

Vyšlo jarní číslo čtvrtletníku společnosti SmVaK Ostrava Z první ruky. Magazín se vrací k oslavám letošního Světového dne vody, který již podruhé proběhl s ohledem na pandemickou situaci v neobvyklém režimu. Zrušeny musely být všechny oblíbené akce pro veřejnost spočívající mimo jiné v možnosti navštívit vybrané vodárenské provozy. Letošní motto oslav Hodnota vody (Valuing Water) získalo v době boje s koronavirovou epidemií další dimenzi, jak zmiňuje magazín se zdůrazněním motta #vodavprvnilinii. To si klade za cíl ukázat význam práce zaměstnanců vodárenských společností v krizové době.

Magazín informuje o vydání Výroční zprávy 2020, v níž společnost komplexně shrnuje svou činnost za uplynulý rok – v řadě ohledů ovlivněný také covidovou pandemií, která omezila cestování, na jaře uzavřela řadu průmyslových podniků, obchodů, služeb nebo škol. Lidé z kancelářských profesí strávili část roku v režimu home office.

Výrazná pozornost je věnována investičním a modernizačním projektům. Ostatně do investic a oprav vodárenských objektů a zařízení, které v regionu vlastní SmVaK Ostrava, má v letošním roce směřovat téměř jedna miliardy korun.

Několik textů se věnuje také provozním záležitostem, jako je například jarní kolo plošné deratizace kanalizační a čistírenské infrastruktury, a poskytovaným službám, jako jsou například sdílené vývozy žump a septiků nebo laboratorní analýzy vody ze studny.

Stejně jako minulý vydání i tentokrát ve spolupráci se vzdělávacím a informačním portálu o vodě www.vodarenstvi.cz přináší magazín tipy na výlety k vodě v moravskoslezském regionu.

Do provozů SmVaK Ostrava dorazilo – byť se zpožděním – jaro. Všímá si toho panoramatická stránka jarních snímků z vybraných lokalit.

Na jaře byla také zahájena významná modernizace údolní nádrže Morávka ve správě Povodí Odry. Ta je zdrojem pro výrobu pitné vody v Úpravně vody Vyšní Lhoty, z níž je zásobováno Třinecko, Těšínsko a částečně Frýdecko-Místecko. Akce za téměř 150 milionů korun má především posílit její bezpečnost při povodňových stavech.

Čtvrtletník informuje o implementaci programu compliance v SmVaK Ostrava a soutěži hledající zlepšovatele a inovátory mezi zaměstnanci společnosti.

Magazín rovněž informuje o prvcích, jejichž cílem je zvýšit biodiverzitu v lokalitách SmVaK Ostrava.  Text se tentokrát zabývá budováním hmyzích hotelů v areálech vodojemů.

Vydání si můžete stáhnout zde.