Zpět

Zimní vydání vodárenského magazínu Z první ruky

Je zde zimní vydání našeho čtvrtletníku Z první ruky, které si můžete stáhnout třeba zde. Připravovali jsme ho v době, kdy byly naše provozy a lokality pod sněhovou pokrývkou, takže jsme vyslali skvělé fotografy Honzu Smekala (jansmekal.cz) a Pavla Zubka (pavelzubek.cz) do terénu, aby situace využili předtím, než přijde obleva, která opravdu následně dorazila. Něco se stihlo, něco nikoliv, výsledek posuďte už od titulní strany sami.

Věnujeme se investicím, které jsme připravili pro letošní stavební sezónu, ale také těm, které jsme loni dokončili například v Kopřivnici, nebo na Vítkovsku, případně zahájili na Frenštátsku.

Byli jsme úspěšní v několika koncesních řízeních v regionu, takže popisujeme, kde budeme mít v dalším období odpovědnost za provoz vodovodní či kanalizační infrastruktury ve vlastnictví municipalit. Jsme přesvědčeni, že odběratelé budou s úrovní našich služeb spokojeni.

Samostatný materiál jsme tentokrát věnovali našim největším vodojemům, které se nacházejí v Krmelíně u Ostravy. Nepopisujeme pouze jejich technické a provozní parametry, výraznou pozornost si zaslouží také monument Památník vodě stojící u rozlehlého areálu, který je příkladem mimořádného uměleckého díla instalovaného v extravilánu během předlistopadové éry.

Pokračuje náš seriál Vodárenské příběhy, který tentokrát přináší rozhovor s technikem Úpravny vody Podhradí Danielem Michalíkem, jehož čas a srdce naplňují také aktivity pomáhající zdravotně postiženým dětem. Ostatně o činnosti Spolku přátel kultury a umění Opava si můžete přečíst například zde.

Po deváté jsme vyhlásili program Plaveme v tom spolu! určený našim zaměstnancům aktivním ve svém volném čase v neziskové sféře. Na podporu jejich spolků letos opět uvolníme 300 tisíc korun. Přinášíme také zajímavé příběhy, projekty, akce, které mohly díky vodárenské podpoře proběhnout v loňském roce.

Popisujeme také změny ve vodárenských laboratořích naší partnerské společnosti Vodotech nebo v oblasti implementace nových moderních typů vodoměrů.

Věnujeme se také investičním projektům Povodí Odry, správci vodárenských nádrží, z nichž vyrábíme 95 % pitné vody. Ty se dominantně týkají zvýšení protipovodňové ochrany.