Zpět

Úpravna vody Podhradí má zmodernizované klíčové potrubí za 15 milionů

(Ostrava, 23. 9. 2022) – Přítokové ocelové potrubí do technologických linek úpravny vody z roku 1959 s průměrem 1 000 milimetrů a související komponenty zásadní pro proces úpravy vody byly vyměněny za nové z nerezu.

V největším úpravárenském provozu SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova byl v těchto dnech dokončen významný projekt pro zajištění stabilní výroby pitné vody na špičkové kvalitativní úrovni pro více než půl milionu obyvatel Moravskoslezského a části Olomouckého kraje. Stávající potrubí z reakčních nádrží** do nádrží pomalého míchání (flokulace)*, které za sebou mělo již více než 60 let spolehlivého fungování, bylo nahrazeno potrubím novým.

„Důvodem investice byl technický stav zařízení poznamenaný především korozí. V důsledku oslabených stěn potrubí již nebyly možné jeho lokální opravy a museli jsme přistoupit ke kompletní výměně. Význam akce zvyšuje také to, že se jedná o hlavní přítokové potrubí upravované vody pro pravou i levou technologickou linku úpravny vody. Je tedy naprosto zásadní zajistit jeho perfektní fungování. Stavbu máme úspěšně za sebou a poděkování si zaslouží kromě našich zaměstnanců, kteří v jejím průběhu museli flexibilně reagovat řadou provozních opatření, také kolegové ze dodavatelské společnosti Kunst za jejich nasazení, rychlost a spolehlivost, s níž dokázali náročný projekt realizovat,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Kromě samotného potrubí byly vyměněny také uzavírací klapky s elektrickými pohony, stejně jako armatury. „Systém funguje tak, že ze symetrických reakčních nádrží odtéká surová voda potrubím s průměrem 1 000 milimetrů přes uzavírací klapku s elektropohonem do flokulačních* nádrží, před které jsou namontovány také uzavírací klapky. Na odtokovém potrubí z reakčních nádrží jsou také namontovány odbočky pro zajištění odběrů laboratorních vzorků upravované vody a odbočky s požární rychlospojkou pro vypouštění potrubí,“ vysvětluje Komínek.

Kompletní obměnou prošla také elektroinstalace v podobě rozvaděčů, přívodních kabelů nebo automatického napojení na systém centrálního dispečinku.

Celá stavba vyšla na 15,5 milionu korun.

Poznámka pro editory:


Flokulace* – fyzikální a mechanický proces zahrnující tvorbu vloček v upravované vodě. Dochází ke shluku drobných částic v surové vodě. Voda se pomalu míchá, což umožňuje zvýšení velikosti shluků do velikosti suspendovaných částic. Tyto částice mohou být následně odděleny a odstraněny ze surové vody.

 

Reakční nádrže** – dochází v nich k rychlomísení surové vody přitékající ze zdroje a shlukování mikrobiologických komponent.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz