Zpět

Úpravna vody Klokočůvek zmodernizována za 14 milionů

Ostrava 13. 6. 2022 – Rekonstrukce zvýšila spolehlivost technologické části úpravny. Objekt dostal tvář odpovídající novému vizuálnímu stylu vodárenských objektů SmVaK Ostrava.

Za čtrnáct milionů byla modernizována a opravena stavební i technologická část úpravny vody v Klokočůvku v Oderských vrších, která zásobuje pitnou vodou Klokočůvek, Luboměř a Spálov. V nevyhovujících stavu bylo například zařízení pro čerpání pitné vody do vodojemu ve Spálově na náhorní plošině nad údolím Odry. Na hranici životnosti byly také stavební prvky objektu stejně jako technologické zařízení. Stavba byla zahájena v dubnu loňského roku a je právě dokončena.

Zdrojem surové vody je studna v areálu úpravny, z níž je voda čerpána do dvou akumulací, odkud je po úpravě čerpána do spotřebiště v Klokočůvku a vodojemu ve Spálově s dalším přečerpáváním do věžového vodojemu, odkud směřuje do obce a také přilehlé Luboměře. Roční produkce činí zhruba 90 tisíc kubíků pitné vody.

Stavební část úpravny vody vykazovaly defekty a v nevyhovujícím stavu byly také konstrukce klíčových částí provozu. Například plastová vystýlka čtyř akumulačních nádrží byla především na dně zdeformována. Komplikovaný byl také přístup k potrubím a armaturám v armaturní komoře i u akumulačních nádrží. Ten byl nevyhovující také z hlediska současných požadavků kladených na bezpečnost práce. Problematický byl také stav střechy budovy kvůli špatnému stavu hydroizolace a v minulosti nevhodně provedená dilataci mezi objekty,“ popsal problematické prvky ve stavební části ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Opotřebovaná byla také technologická zařízení úpravny. Potrubní rozvody a armatury byly zkorodované a netěsné, opotřebená baly také provozní měřidla (vodoměry). Modernizací prošly také telemetrie a elektroinstalace ve stavební i technologické části.

„Původní akumulace byly rekonstruovány do podoby dvou nádrží o objemu 17 a 30 metrů krychlových. Byly vestavěny do železobetonové konstrukce a provedeny v nerezu s vyvložkováním. S úpravami nádrží byly spojeny opravy vnitřních povrchů v prostorech akumulací, výměny zámečnických prvků, rekonstrukce odvětrávání a další prvky. Bylo vyměněno také zařízení strojovny. Stavební úpravy byly provedeny ve všech částech objektu,“ vysvětluje Komínek.

Komplexní modernizací prošla také venkovní část úpravny vody, která nově odpovídá konceptu jednotného vizuálního stylu rekonstruovaných vodárenských objektů společnosti SmVaK Ostrava. Ten vznikl spoluprací SmVaK Ostrava s ateliérem KOHL architekti. Objekt dostal novou fasádu, zateplení a střechu, vyměněna byla vstupní brána a před areálem je nově umístěn totem se základními informace o objektu a jeho významu pro vodárenský systém v regionu.

„Co se týká strojně-technologické části rekonstrukce, byly vyměněny všechny potrubní rozvody, které jsou nově nerezové. Vyměněny byly také potrubní rozvody čerpadel včetně nových armatur a vodoměrů. V armaturní chodbě u akumulačních nádrží byla také provedena výměna potrubních rozvodů a jejich napojení na stávající AT stanici,“ popisuje Komínek.

V nevyhovujícím technickém stavu bylo zařízení pro čerpání pitné vody do věžového vodojemu ve Spálově na náhorní plošině Oderských vrchů. Proto bylo technologické zařízení včetně čerpadel vyměněno.
Během stavby byla vyměněna telemetrická stanice včetně čidel a kabeláže. Nová telemetrie splňuje parametry pro moderní vodárenské zařízení se zobrazováním provozních stavů nebo jednoduchým způsobem ovládaní. 
Kompletně byla rekonstruována eletroinstalace v budově včetně nových světelných těles.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz