Zpět

Komplexní sanace vodojemů v Karviné-Ráji a Havířově-Životicích za 60 milionů

strava 28. 4. 2022 – Vodojemy, které jsou zásadní pro zásobování části Havířova a Karviné pitnou vodou ze systému Ostravského oblastního vodovodu, procházejí komplexní sanací stavební i technologické části.

Vodojem v Životicích slouží pro zásobování obyvatel v této části Havířova a přilehlé části města. Má dvě akumulační komory z deskových železobetonových prefabrikátů, každou s objemem 3 600 metrů krychlových. Byla provedena diagnostika stavebně-technického stavu objektu a bylo rozhodnuto o komplexní sanaci stavební části objektu, modernizaci jeho technologické části a vybavení objektu novou telemetrií.

Vodojem projde kompletní rekonstrukcí, budou sanovány akumulační nádrže, opraveny omítky, podlahy a výplně otvorů. Celý objekt bude nově kompletně zateplený provětrávanou fasádou a bude vizuálně upraven dle standardů společnosti,“ říká vedoucí oddělení investic SmVaK Ostrava Dalibor Jurčák.

Opraveny budou netěsnosti a průsaky železobetonových konstrukcí akumulačních komor, stejně jako vnitřní omítky a keramické dlažby v jejich přízemí. Sanován bude také systém odvodnění a okapové chodníky. Vyměněny budou klempířské prvky, oplechování a další zámečnické prvky, stejně jako dveře nebo litinové poklopy. Obnoveny budou nátěry prostor, ale také potrubních rozvodů. Rekonstruován bude také systém vzduchotechniky armaturní komory a prostoru akumulace. Vyměněn bude bleskosvod a zemnící soustava akumulačních komor. Zateplena bude střecha akumulace, která bude zajištěna hydroizolací. Fasáda bude zateplena a vybavena systémem provětrávané fasády a systémem pro umístění popínavé zeleně.

Celkové náklady přesáhnou čtyřicet dva milionů korun

Vodojem v karvinské části Ráj má dvě akumulační komory, z nichž každá má kapacitu 6 000 metrů krychlových pitné vody. „Akumulační komory jsou z vnější strany zajištěny hydroizolací a zemním obsypem se zatravněním. Současný stav hydroizolace je nevyhovující. Stejně tak vykazuje stavební defekty ve vnější i vnitřní části společná armaturní komora, z níž se vstupuje do akumulačních komor. Nevyhovující jsou také klempířské prvky, stav oplechování nebo hydroizolace střechy. Za zenitem je systém odvětrávání a vzduchotechniky v objektu, který logicky vykazuje vysokou vlhkost,“ dodává Jurčák.

Během sanace bude opravena stropní část akumulačních komor a armaturní komory včetně nové hydroizolace. Kolem objektu bude vybudován nový odvodňovací systém drenáže, který bude odvádět dešťovou vodu mimo stropní konstrukci. Kompletně budou opraveny stěny a podlahy celého objektu. Vnitřní prostor bude vybaven novým odvětrávacím vzduchotechnickým zařízením. Akumulační komory budou zatepleny s provětrávaným systémem fasády se zavěšeným keramickým obkladem, přidán bude systém pro umístění popínavých rostlin, jak definuje nová koncepce vnější podoby vodárenských objektů vypracovaná ve spolupráci se společnostní KOHL architekti.
Nový bude také střešní hydroizolační plášť akumulačních komor, celá konstrukce bude zateplena. Vyměněno bude také oplechování, klempířské prvky nebo dveře do objektu, rekonstruován bude bleskosvod a uzemnění.
Modernizováno bude také vedení kabeláže uvnitř objektu. Nové bude také oplocení a vjezdová brána do areálu. Celkové náklady přesáhnou šestnáct milionů korun.

Jak jsou zásobovány pitnou vodou Karviná a Havířov


  • Skupinový vodovod Karviná zásobený vodou z Ostravského oblastního vodovodu distribuuje vodu do všech místních částí s výjimkou lokalit Doly a Louky.
    Systém je rozdělen na tři tlaková pásma. Přivaděčem Krásné Pole – Karviná je voda z Úpravny vody Podhradí zdrojově pocházejí z údolní nádrže Kružberk transportována do vodojemu Doubrava s kapacitou 3 x 2000 m3. Odtud zásobní řad Doubrava
    Karviná zásobuje městské části Staré Město, Fryštát, Nové Město a Darkov.
    V horním tlakovém pásmu je vodojem Karviná – Podlesí (2x5000 m3) zásobován přivaděčem Bludovice – Karviná. Pitná voda sem směřuje z Úpravny vody Nová Ves a zdrojově pochází z údolní nádrže Šance v Beskydech. Spotřebiště (části Hranice, Mizerov a Ráj) jsou zásobována řady napojenými na přiváděcí řad z vodojemu Podlesí do vodojemu Ráj. Ten je zásobován z vodojemu Karviná – Podlesí gravitačně a je řídicím vodojemem středního tlakového pásma.  

Za vodojem Karviná – Ráj je napojen přivaděč Ráj – Petrovice, který přes čerpací stanici v Petrovicích u Karviné zásobuje polské město Jastrzebie Zdrój.

 

 

Havířov

Havířov je zásobován pitnou vodou z vodojemu Bludovice, který má kapacitu 32 tisíc metrů krychlových. Z něho vedou do vodovodní sítě města tři přiváděcí řady. Pro zásobování částí Bludovice, Město, Podlesí, Prostřední Suchá, Šumbark a Dolní Suchá slouží dva přivaděče s profilem DN 600 a DN 500. Ty vedou přes centrální část města až do Šumbarku a přes rozvodnou síť jsou vzájemně propojeny. Třetí přivaděč s profilem DN 800 vede přes Prostřední Bludovice, Dolní Datyně a Šenov na území Šumbarku, kde je zokruhován s prvním přivaděčem.
Místní část Životice je zásobována ze stejnojmenného vodojemu. Prostřední Suchá je zásobována dvěma řady – z vodojemu Bludovice a z vodojemu Životice.

Obyvatelé Havířova pijí kvalitní pitnou vodu pocházející zdrojově z údolní nádrže Šance. Ta je následně upravována v Úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Flexibilita páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravského oblastního vodovodu – umožňuje v případě potřeby město zásobovat také vodou z Úpravny vody Vyšní Lhoty (jako zdroj slouží údolní nádrž Morávka), nebo z Úpravny vody Podhradí v Oderských vrších (jako zdroj slouží kaskáda nádrží Slezská Harta – Kružberk).

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz