Zpět

17 milionů do komplexní sanace vodojemu nad nádrží Baška na Frýdecko-Místecku

Ostrava, 8. 9. 2022 - S ohledem na nevyhovující stav projde celkovou modernizací jak stavební, tak strojně-technologická část objektu a elektroinstalace. Stavba odstartovala na začátku léta, hotovo bude v příštím roce. 

Dvoukomorová akumulace s objemem 2 x 250 metrů krychlových pitné vody bude po stavební, technologické a telemetrické stránce rekonstruována tak, aby vyhovovala požadavkům odpovídajícím nejmodernějším vodárenským trendům pro objekty daného typu.

„Důvodem pro realizaci stavby je nevyhovující stav povrchu vnější části objektu, tak provozně opotřebované vnitřní prostory působením náročného prostředí se zvýšenou vlhkostí, stejně jako technologická zastaralost elektroinstalace a telemetrie. Akumulační komory železobetonové konstrukce, které vykazují známky koroze, mají válcovitý tvar o průměru zhruba 10 metrů, výška dosahuje 3,5 metru. Stropní konstrukce vstupů do akumulačních komor a stropní konstrukce vlastních akumulačních komor vykazují defekty Ty jsou patrné také na stěnách, stropě a na dně akumulačních komor v podobě prasklin a nesoudržnost materiálu. Nevyhovující je také odvětrání akumulačních komor, potrubní rozvody jsou zčásti zkorodované,“ říká vedoucí oddělení investic SmVaK Ostrava Dalibor Jurčák.

Také společná dvoupodlažní armaturní komora sloužící jako vstupní prostor do akumulací je v nevyhovujícím stavu ze stavebního hlediska, ale také s ohledem na potrubní rozvody a elektroinstalaci či telemetrii. „Fasáda vykazuje defekty, stejně jako stropní konstrukce armaturní komory. Celkovou rekonstrukci vyžadují také klempířské prvky. Vybudováno bude také odvádění srážkové vody mimo objekt vodojemu. Péči si zaslouží také venkovní prostor areálu,“ popisuje Jurčák.

 

Během rekonstrukce stavební části armaturní komory budou vyměněny omítky. Ocelové konstrukce budou opatřeny novým ochranným nátěrem, nové budou také podlahy. S ohledem na nevyhovující technický stav bude odstraněn strop celého objektu zahrnující stropní nosné panely, souvrství střešních plášťů včetně atiky nebo věnce. Panely budou nahrazeny monolitickou železobetonovou deskou uloženou po obvodu na nové železobetonové monolitické stěny.
Vyměněny budou také okenní výplně a venkovní ochranné mříže, stejně jako zámečnické prvky jako zábradlí a žebříky. Venkovní omítka bude zateplena systémem provětrávané fasády na hliníkovém roštu s vloženou minerální tepelnou izolací.
Systém provětrávané fasády zakončí pohledové obkladové desky. Nakonec se fasáda zazelená díky popínavému Zimolezu Henryovu.

„U akumulačních komor budou demontovány železobetonové panely na obvodových zdech stejně jako středový sloup s hlavicí. Budou vybudovány nové železobetonové monolitické stěny a staré panely poslouží jako tak zvané ztracené bednění*. Vyměněny budou podlahy a instalovány nové potrubní rozvody z nerezi. Jedná se o přívodní, odběrné, přelivné i vypouštěcí potrubí,“ říká Jurčák.

Kompletně nová bude elektroinstalace a telemetrie. Centrálně tak bude možné sledovat zabezpečení vstupu do objektu, tlak na přítoku, hladinu ve vodojemu, průtok na přítoku nebo aktuální odběr z akumulace. Tyto parametry bude také možné regulovat a ovládat z centrálního dispečinku společnosti

 

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

 

Poznámka pro editory:

Ztracené bednění – nebo li zabudované bednění je forma pro uložení čerstvého betonu, která se neodstraňuje a zůstává trvalou součástí vybudované konstrukce. Může přenášet část zatížení konstrukce, nebo jen betonový a železobetonový prvek ohraničovat.