Stavomontážní práce

IMG

Nabízíme stavební a montážní práce spolu s komplexní dodávkou materiálu pro danou stavbu
Disponujeme potřebným technickým vybavením a vysoce kvalifikovaným personálem s potřebnými osvědčeními a zkouškami
Řídíme se přísnými standardy z hlediska spolehlivosti a kvality prováděných prací a poskytovaných služeb
Používáme materiály splňující přísné technické i hygienické standardy
Zaručujeme bezproblémové předání díla pro udělení kolaudačního souhlasu
Přerušení dodávky pitné vody při stavbě koordinujeme s provozními středisky k zajištění plynulosti stavby
Společnost disponuje vlastní akreditovanou laboratoří pro analýzu vody
Cenovou nabídku připravíme přímo na míru na základě Vašich požadavků!
 

Co umíme a nabízíme

 • Zpracování projektové dokumentace pro všechny stupně stavebeního řízení Montážní práce v oblasti vodovodů a kanalizací
 • Výkopové práce
 • Stavební práce v oblasti vodovodů
 • Výměny vodoměrů
   

Provádíme

 • Výstavbu nových rozvodů vodovodních řadů, zajištění potřebných podkladů pro kolaudaci díla, zajištění provozování nově vystavěných řadů
 • Výstavba suchovodů – operativní řešení v případě potřeby zásobování vodou po určitý časový usek – včetně podkladů potřebných pro spuštění
 • Výstavba přeložek vodovodů včetně zajištění podkladů a předání díla provozovateli
 • Protlaky pod komunikacemi
 • Výměny vodovodních přípojek – zajištění výměny včetně výkopových prací a administrativy
 • Rekonstrukce hlavních rozvodů v nemovitostech¨
 • Opravy stávajících technologií v manipulačních prostorách šachet a vodojemů
 • Opravy havárií vodovodních řadů včetně provádění výkopových prací, zajištění vyjádření existence sítí ostatních správců
   

Zajistíme

 • Výměny vodoměrů – přezkoušení včetně demontáže a osazení nového, komunikace s odběrateli, vyhotovení plánu výměn pro obce (včetně operativního zapůjčení vodoměrů po dobu oprav)
 • Pronájem vodoměrů
 • Výstavba požárních odběrů – nadzemních hydrantů včetně vodoměrné šachty pro měření
   

Kontakt:

 • E-mail: prelozky@smvak.cz, stavby@smvak.cz