Vodojem Orlová - Výhoda

Zemní vodojem má celkovou kapacitu 2832 m3 pitné vody. Jeho konstrukce zohledňuje skutečnost, že se nachází v lokalitě, kde historicky probíhala hlubinná těžba černého uhlí.