Vodojem Hněvošice

Dva věžové vodojemy s kapacitou 210 metrů krychlových pro každý jsou vzdáleny několik set metrů od úpravny podzemní vody.