Vodojem Dobrá

Dvě komory zemního vodojemu mají kapacitu sto padesát metrů krychlových každá. Zdrojově jde o vodu z údolní nádrže Šance upravenou v Úpravně vody Nová Ves. Zásobuje stejnojmennou obec.