Úpravna vody Třebom

Úpravna vody upravuje podzemní tvrdou železnato-manganatovou vodu z vrtu. Průměrná produkce dosahuje půl litru kvalitní pitné vody za sekundu. Z úpravny je zásobována obec Třebom přes věžový vodojem s kapacitou 100 metrů krychlových.
Po jímání voda protéká přes provzdušňovací reaktor do flokulační nádrže, pak je filtrována otevřeným pískovým filtrem.