Úpravna vody Nová Ves

S kapacitou 2 200 litrů za sekundu se jedná o druhou největší úpravnu vody společnosti SmVaK Ostrava a největší úpravnu ve východní a jižní části Ostravského oblastního vodovodu (Beskydský skupinový vodovod). Byla uvedena do provozu v roce 1969. Je v ní upravována surová voda z údolní nádrže Šance.