Vodojem Skalky

Uveden byl do provozu v roce 1892. Jednalo se o největší městskou stavbu daného období. Vodojem s kapacitou 1000 metrů krychlových vody nad městem ve Svojsíkově aleji je nadále funkční a zásobuje především horní část města. K historickému vodojemu v areálu přibyly postupně ještě dva vodojemy, jeden s celkovou kapacitou 3000 kubíků, jeden s objemem 1000 kubíků. Stavba je původní, trubní a armaturní vystrojení bylo vyměněno. Změnil se také zdroj vody. Původně sem voda směřovala z osm kilometrů vzdálených Bernartic nad Odrou a místních zdrojů. Nyní je zdrojem surové vody údolní nádrž Šance v Beskydech, voda je upravována v Úpravně vody Nová Ves.