Věžový vodojem Rychvald

Má celkovou akumulační kapacitu 500 m3 pitné vody.