Vodojem Příbor

Dvoukomorový zemní vodojem má celkovou kapacitu 2000 m3 pitné vody.