Vodojem Odry

Historický zemní vodojem má dvě komory, každou s kapacitou 150 m3 pitné vody.