Vodojem Krmelín

Dvoukomorový zemní vodojem má celkovou kapacitu 40000 m3 pitné vody. Jedná se o největší vodojem provozovaný společností SmVaK Ostrava.