Vodojem Hukvaldy

Vodojemy byly vybudovány a uvedeny do provozu v 50. letech minulého století a jsou situovány na strmém svahu v hukvaldské oboře pod známou zříceninou hradu Hukvaldy. V roce 2014 byla zahájena kompletní sanace vodojemů. Práce se týkaly sanací stavebních částí obou vodojemů, byla provedena kompletní výměna trubních rozvodů, které byly zhotoveny z ocelového nerezového materiálu. Na obou vodojemech bylo doplněno filtrační zařízení pro zamezení rizika druhotné kontaminace akumulované vody v nádržích.