Věžový vodojem Frýdek

Má kapacitu 500 m3. V areálu se nachází také dvoukomorový zemní vodojem s celkovou kapacitou 10 000 m3. Do obou vodojemů směřuje standardně pitná voda z Úpravny vody Nová Ves.